Hyvinvointialuejohtajan virkaan hakeneista kolme henkilöarviointiin

Aluehallitus päätti 30.3. pidetyssä kokouksessaan lähettää Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virkaan hakeneista ja haastatelluista kolme henkilöä edelleen henkilöarviointiin.

Symboli_vihreällä

Henkilöarviointiin lähetetään seuraavat henkilöt:

  • Harri Hagman, diplomi-insinööri
  • Petteri Lankinen, lääketieteen tohtori, dosentti
  • Kirsi Varhila, valtiotieteen maisteri

Satakunnan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka on ollut haettavana 3.-18.3.2022. Virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi. Virkavaali on tarkoitus suorittaa 19.4.2022.

Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hallintoa, taloutta, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa. Johtaja vastaa myös osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Hyvinvointialuejohtaja toimii aluehallituksen esittelijänä ja hän vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.