Hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunta on asetettu

Valtiovarainministeriö tiedottaa, että valtioneuvosto on asettanut hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan ensimmäistä kertaa. Neuvottelukunnan toimikausi on 3.11.2022–31.5.2025.

Osallisuus

Hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan tehtävänä on

  1. seurata ja arvioida hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon toteutunutta ja tulevaa kehitystä
  2. seurata ja arvioida valtion hyvinvointialueille osoittaman rahoituksen ja hyvinvointialueiden muun tulorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä
  3. käsitellä julkisen talouden suunnitelmaa sekä valtion talousarvioehdotusta hyvinvointialuetaloutta koskevilta osilta
  4. käsitellä lainsäädäntöä, lainsäädäntöhankkeita ja muita valtion toimenpiteitä, jotka ovat hyvinvointialueiden talouden ja itsehallinnon kannalta periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia
  5. käsitellä muita merkittäviä hyvinvointialueiden taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

Neuvottelukunta toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Sen puheenjohtajana toimii kuntaministeri Sirpa Paatero ja varapuheenjohtajana valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina hyvinvointialueiden tehtävien ohjaamisesta vastaavat ministeriöt sekä hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki.