Hyvinvointiteknologia ja psykososiaaliset menetelmät esillä palvelurakenneryhmän kokouksessa

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 19. marraskuuta keskustelemaan mm. hyvinvointiteknologian viemisestä kotihoitoon ja hankkeesta, joka parantaa hyvinvointialueella psykososiaalisten menetelmien saatavuutta.

Satasote logo

Ikääntyvien ihmisten kotihoidossa otetaan hyvinvointialueella käyttöön hyvinvointiteknologiaa monipuolisesti Satakati-hankkeen myötä. Hankkeen tavoitteena on parantaa teknologian avulla kotona asuvien ikäihmisten itsenäistä elämistä ja sujuvoittaa läheisten osallistumista ja tiedonsaantia. Lisäksi tulevan hyvinvointialueen sote-ammattilaiset hyötyvät, kun työaikaa vapautuu sinne, missä tarve on suurin ja akuutein.

– Hankkeessa otetaan käyttöön esimerkiksi videopuhelut, jolla kotihoidon työntekijän tai omainen voi olla yhteydessä ikäihmiseen sekä laitteet, jotka havainnoivat ikäihmisen arkea. Kun jokin on huonosti, ne tekevät hälytyksen hoitajalle, kertoo hankekoordinaattori Minna Koivuniemi.

Satakati-hankkeen tuloksena olisi vuoden 2022 loppuun mennessä 400-600 ikäihmisen kotona Satakunnassa on käytössä monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa. Ensimmäisinä hankkeessa ovat mukana Porin perusturvan alue, Rauman ja Pohjois-Satakunnan kuntayhtymät.

Psykososiaalisten menetelmien saavutettavuus paranee

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskushanke osallistuu yhteistoiminta-alueellaan hankkeeseen, joka parantaa psykososiaalisten menetelmien saatavuutta. Satakunnan tuleva hyvinvointialue kuuluu TYKS-yhteistyöalueelle, joka muodostuu Vaasan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueista. Yliopistosairaaloilla on velvollisuus kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia.

Hankkeessa kehitetään yhteistyörakenteita, joiden avulla voidaan tukea alueen psykososiaalisten palveluiden tuotantoa ja osaamista. Alueella järjestetään koulutuksia ja annetaan tukea digipalveluiden käyttöönottoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut rahoitusta, joka mahdollistaa resurssit psykososiaalisen tuen kokonaistarkasteluun sekä erikoissairaanhoidossa että perustasolla. Tämä on meille hieno mahdollisuus. Työtä tehdään saumattomassa yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden kanssa, kommentoi projektipäällikkö Mia Oksa.