Ikäihmisten ja omaishoidettavien palvelut edistyvät Satakunnassa

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 22. lokakuuta keskustelemaan muun muassa iäkkäiden ja omaishoidon palveluihin liittyvistä asioista.  

Satasote logo

Omaishoitajien ja omaishoidettavien palvelujen suunnittelun tueksi on valmisteltu hyvinvointikartta-pilottia. Pilotti auttaa hahmottaan omaishoitajien ja -hoidettavien tuen tarpeita ja niiden maakunnan sisäisiä eroavaisuuksia. Sen avulla voidaan tukea ennaltaehkäisevästi omaishoitajien jaksamista, ja näin parantaa kotona asumisen edellytyksiä.

– Pilotissa on mahdollista hyvinvointikyselyn avulla kerätä tietoa omaishoitajilta ja yli 65-vuotiailta omaishoidettavilta heidän jaksamiseensa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Samalla arvioidaan, miten kartastoa voisi systemaattisesti hyödyntää. Hyvinvointikartaston avulla koottua tietoa voidaan käyttää koko hyvinvointialueella Ikääntyneiden omaishoidettavien palvelujen kehittämiseen, kertoo hankekoordinaattori Sari Grönfors.

Kyselyn jalkauttaminen omaishoitajille ja omaishoidettaville tehdään yhteistyössä mm. omaishoitajia tukevien yhdistysten kanssa. Hyvinvointikartta-pilotin toteuttaa Activity Stones Oy ja Kotiin vietävät palvelut -osahanke.

Lisäksi iäkkäiden palvelujen arviointia ja ohjausta on kehitetty SBM-toiminnanohjausjärjestelmän avulla, jota on pilotoitu Porin perusturvan iäkkäiden palvelualueella. Pilotin kautta toteutui asiakkaille mahdollisuus tavoittaa palvelut yhden puhelinnumeron avulla. Kehittämistä jatketaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Hanke edistämään kotona asumista tukevia palveluja

Tulevalle Satakunnan hyvinvointialueelle ollaan hakemassa valtionavustusta Tulevaisuuden kotona-asumista tukevien palveluiden kehittämiseen, joka on osa Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on luoda Satakunnan hyvinvointialueelle iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen yhtenäinen palvelumalli. Hankkeisiin on varattu valtakunnallisesti 30 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023, josta Satakuntaan ollaan hakemassa 1,34 miljoonaa euroa.

– Turvallisen kotona asumisen varmistaminen on tärkeää ja siinä olennaista on tarjota laaja-alaiset ja moniammatilliset palvelut kotiin ennakoivista toimista akuuttihoitoon. Lisäksi yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tärkeää, kommentoi hankejohtaja Anna Jaatinen.