Ilmoitus 23.1.2022 toimitettavia aluevaaleja varten laaditun ehdokaslistojen yhdistelmän nähtävillä pitämisestä

Verkkobanneri_yhteistyokumppanit_FI

Satakunnan hyvinvointialueella 23 päivänä tammikuuta 2022 toimitettavia aluevaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä Satakunnan aluevaalilautakunnan kansliassa osoitteessa Tullipuominkatu 5, 28100 Pori.

Tarkempia tietoja saa aluevaalilautakunnan sihteeriltä (puhelin: 045 6957 385, sähköposti: kalle.kulmala@oikeus.fi).


Porissa joulukuun 23 päivänä 2021

Satakunnan aluevaalilautakunta,
puheenjohtaja Pertti Rajala,
sihteeri Kalle Kulmala.