Ilmoitus: hyvinvointialuejohtajan haku

Satakunnan hyvinvointialueen viranhaltijaorganisaation rakentaminen alkaa ja haemme nyt hyvinvointialuejohtajaa. Valmistelua on tehty jo tovi, mutta vielä on paljon tehtävää, päätettävää ja organisoitavaa ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Tätä tehdään vain kerran. Tule tekemään historiaa Satakuntaan.

Symboli_vihreällä

Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää aluehallituksen alaisena hallintoa, taloutta, valvontaa, ohjausta, viestintää, osallisuutta ja muuta toimintaa. Johtaja vastaa myös osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Hyvinvointialuejohtaja toimii aluehallituksen esittelijänä ja hän vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.

Virka täytetään kuuden (6) vuoden määräajaksi.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva johtamisosaaminen ja -kokemus.

Viran menestyksekkäälle hoitamiselle eduksi katsomme kokemuksen sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta, henkilöstö- ja talousjohtamisessa annetut näytöt ja julkishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Lisäksi arvostamme erinomaisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä englannin ja ruotsin kielen taitoa.

Voit esittää palkkatoiveesi hakulomakkeella.

Käytämme rekrytoinnissa apuna henkilöarviointeja.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä terveydentilaa koskeva selvitys.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry – järjestelmän kautta. Tutkintotodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen. Tarkistamme haastateltavilta alkuperäiset todistukset. Voit lähettää hakemuksen myös postitse osoitteella: Satakunnan hyvinvointialue, PL 6, 28101 PORI.

Lisätietoa

aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen p. 044 4224 004 ja
vt. hyvinvointialuejohtaja Asko Aro-Heinilä p. 050 3501 505.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita:
Rekrytointipalvelut (ma-pe klo 8-15) puh. 044 707 6980 tai 044 707 6979.