Innolla rakentamassa satakuntalaista monialaista tiimimallia

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen myötä käyttöön otettavan laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksien toimintatavan valmistelu ja mallinnus on aloitettu hankekoordinaattoriryhmässä alkuvuodesta 2022. Toimintatavan mukaisesti asiakkaan hoito- ja/tai palvelutarpeen ratkaiseminen aloitetaan heti ensimmäisestä kontaktista ja potilaan hoitoa koordinoi yksi ammattilainen monialaisen tiimin tukemana.

Työntekijöitä toimistolla

Tätä toimintatapaa on viemässä eteenpäin satakuntalaisia kuntia ja kuntayhtymiä edustavien hankekoordinaattoreiden ryhmä. Pauliina Hietasalo ja Satu Hietaharju Porin perusturvasta, Nina Arponen Raumalta, Lotta Armfelt Eurasta, Johanna Kyyhkynen ja Kaija Joensuu Kessotesta sekä Margit Peltomäki PoSasta ovat aktiivisesti työstäneet satakuntalaista toimintatapaa. Tavoitteena olisi saada kaikki kunnat edustetuiksi syksyyn mennessä.

Ryhmän tehtävänä on terveyskeskusten ammattilaisten ymmärryksen lisääminen uuteen toimintatapaan ja tavoitteisiin sitouttaminen nelimaalitavoitteiden saavuttamiseksi. Ajatusmaailman muutos, vain oman organisaation toiminnasta laajemmaksi, koko tulevaa hyvinvointialuetta kattavaksi, on oleellinen asia työskentelyssä. Foorumeina tässä tekemisessä ovat mm. ylilääkäri-osastonhoitaja-kokoukset, omien organisaatioiden palaverit sekä erilaiset johdon ja päättäjien kohtaamiset.​​ Kevään aikana Satakunnassa on päästy yhteiseen sitoutumiseen mm. nelimaalitavoitteista.

Satakunnan nelimaalitavoitteet

Yhteistyö eri hankeosien toimijoiden kanssa on aloitettu ja vuorovaikutteinen työskentely on tullut tavaksi tehdä yhteistyötä. Myös kolmannen sektorin mukanaoloa, asiakaslähtöisen ajattelun vahvistamiseksi, on jatkettu aiempien hankkeiden pohjustamalla yhteistyöllä. Yhteistyö on ollut antoisaa ja vaikka paljon on vielä tehtävää, niin usko yhdessä tekemiseen vahvistuu.

Mielenkiintoista työtä riittää; tavoitetta tulee tarkastella myös tarpeeksi pitkälle hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen. Näkemystä siitä, minkälaista toiminta on Satakunnan hyvinvointialueen sotekeskuksissa vuoden 2024 lopussa, on jo pohdittu hankekoordinaattoriryhmän kanssa. Tavoitteet tulee asettaa haasteellisesti korkealle, jotta tuloksellisuus olisi hyvä. Tavoitteena on, että yhteensovitettu palvelujärjestelmä ja hyvä yhteistyö, mm. sosiaali- sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kanssa on käynnistynyt ja nelimaalitavoitteiden saavuttamisen myötä sote-keskuksissa toiminta on sujuvaa ja hoitotakuu täyttyy, kuntalaiset ovat tyytyväisiä vaikuttaviin palveluihin ja henkilöstö kokee työn mielekkyyttä. Näiden kautta kustannusten nousuakin saadaan hillittyä.