Järjestämisjohtajaksi valittiin Marika Lanne

Aluehallitus valitsi hyvinvointialueen järjestämisjohtajaksi Marika Lanteen 16.11.2022 kokouksessaan.

stm_hameenkyron_koulu_vantaa

Satakunnan hyvinvointialueen järjestämisjohtajan virkaan valittiin VTM Marika Lanne. Viran hoitamisessa on keskeistä kokemus strategisten, asiakaslähtöisten ja kustannusvaikuttavien palveluiden järjestämisen johtamisesta sekä kehittämisestä, kokemus sote- ja pelastuspalveluiden integraatiosta ja kehittämisestä, julkishallinnon tietoperusteisesta johtamisesta, varautumisesta ja valmiudesta sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidoista.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen strategiatyön ja palvelukokonaisuuksien hyvä tuntemus sekä hyvä johtamisosaaminen ja -kokemus.

Satakunnan hyvinvointialueen järjestämisjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 20 hakemusta. Haastattelujen perusteella neljä hakijaa Marika Lanne, Sanna Mustajoki, Marika Tuimala ja Kalevi Mäkipää päätettiin lähettää henkilöarviointeihin. Aluehallitus haastatteli neljä hakijaa 16.11.2022.