Johtoryhmä käsitteli tulevan hyvinvointialueen luottamushenkilöorganisaatiota

Satasoten johtoryhmä kokoontui 13.1. käsittelemään muun muassa Satakunnan hyvinvointialueen luottamushenkilöorganisaation rakennetta. Satakunnan hyvinvointialueella käytössä tulee olemaan lautakuntamalli.

Satasote_satakunnan sininen tausta

Satasoten johtoryhmä esittää Satakunnan hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle perustettavaksi neljää palveluiden järjestämiseen liittyvää lautakuntaa sekä kolmea substanssilautakuntaa aluevaltuuston ja aluehallituksen alaisuuteen. Lautakuntamalli on rakennettu elämänkaarimallin mukaiseksi. Ehdotetut lautakunnat ovat:

  • lasten, nuorten ja perheiden palvelujen lautakunta
  • työikäisten palvelujen lautakunta
  • ikäihmisten palvelujen lautakunta
  • turvallisuus ja varautuminen lautakunta
  • kuntayhteistyölautakunta
  • toimitilalautakunta
  • tarkastuslautakunta.

– Jokaisen elämänkaarimalliin perustuvan lautakunnan tulee huomioida kansainvälisyyteen ja kansainvälistymiseen liittyviä asioita. Tässä suunnitelmallinen yhteistyö muun muassa kuntien kanssa on tärkeää, toteaa Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja Kaarina Ranne.

Lisäksi Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitukselle perustettaisiin neljä jaostoa. Lakisääteisen yksilöasiainjaoston lisäksi aluehallitukselle ehdotetaan perustettavaksi henkilöstö-, talous- ja viestintäjaostot.

Hyvinvointialueelle tulee perustaa myös asukkaiden osallisuuden turvaamiseksi lakisääteiset vaikuttajatoimielimet. Nämä vaikuttajatoimielimet ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Lisäksi Satakunnan hyvinvointialueelle esitetään perustettavaksi yhdistysten ja yritysten kanssa vuorovaikutusta kehittävä vaikuttajatoimielin.