Investointi 4.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Investointi 4.2. Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista:

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa satakuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen saatavuutta. On tärkeää, että asiakkaat löytävät palvelut helposti itse ja toisaalta myös ammattilaiset pystyvät ohjaamaan asiakkaita saumattomasti palvelujen pariin.  

Toimenpiteet ja ajankohtaista

Asiakasohjauksen kehittäminen ja Hyte-palvelutarjotin 

Kehitetään asiakasohjausta monialaisten hyte-palvelujen pariin. Kun ammattilaiset tunnistavat haavoittuvassa asemassa olevan henkilön, voivat he ohjata hänet palvelun tarpeen ja henkilön kiinnostuksen kohteiden perusteella kätevästi tarvittavien palvelujen piiriin. Ohjaamisen helpottamiseksi otetaan käyttöön kansallisesti kehitettäviä liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointilähetteitä. 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle kootaan laajasti hyvinvointialueen, kuntien sekä järjestöjen ja seurakuntien kulttuuri-, luonto-, ja liikuntapalveluita, sekä muita osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia palveluita mukaan lukien digitaaliset palvelut. 

Kulttuurihyvinvoinnin toimintamallien toimeenpano 

Kestävän kasvun Satakunta -hanke jatkaa Satakulttuuria -hankkeessa tehtyä kulttuurihyvinvoinnin kehitystyötä. Syksyn aikana on jatkettu Kulttuurireseptin -kokeilua ja mukaan on saatu Porin museoiden ja Harjavallan Cedercreutzin museon lisäksi myös Pori Sinfonietta ja Rakastajat -teatteri tarjoamaan kulttuurielämyksiä haastavassa elämätilanteessa oleville satakuntalaisille. 

Kulttuurireseptin voi hakea esimerkiksi Satasairaalan OLKA-pisteestä, Harjavallan sairaalan toiminnallisista terapioista, Satakunnan Syöpäyhdistykseltä tai Porin perusturvan kautta esimerkiksi Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisasta. Mukaan voi pyytää myös kulttuurikaverin. 

Kulttuurihyvinvoinnin palveluketjun kuvaustyö on käynnissä ja samoin käynnistyy Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tekeminen. Kaikille avoin Kulttuurihyvinvointi kuuluu kaikille -kulttuurihyvinvoinnin iltapäivä pidettiin 8.12.. Voit katsoa iltapäivän seminaaritallenteen tästä linkistä. 

Materiaalit

Hae resepti ja nauti elämys – saat kulttuurikaverin kaupan päälle (SK 23.9.2022)

Katso videolta mitä kulttuurihyvinvointi merkitsee satakuntalaiselle Saulille.  (Youtube)