Investointi 4.4. Digitaaliset palvelut

Investointi 4.4 Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot:

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä digitaalisten palveluiden käyttömahdollisuutta Satakunnan alueella. Palveluiden mahdollistaminen myös digitaalisin keinoin on tärkeää.

Toimenpiteet ja ajankohtaista

Asiakas- ja henkilöstökokemuksen keruu

Asiakaspalaute on tulevalle hyvinvointialueelle tärkeää. Hankkeessa yhtenäistetään asiakaspalautteen keruu-, toiminta- ja käsittelyprosessit, näin asiakaspalautetta tullaan keräämään samalla tavalla hyvinvointialueen laajuisesti. Mittaustapa on kansallisen kehityksen mukainen. Asiakas- ja henkilöstökokemus ovat yhteydessä toisiinsa ja hankkeessa kehitetään myös hyvinvointialueen laajuista henkilöstökokemuksen mittaamisen prosesseja.

Kansalaisen digitaalista asiointia tukevat palvelut

Sähköistä ajanvarausta ja Minun asiointini -alustaa kehitetään yhteistyössä Tulsote-hankkeen kanssa. Minun asiointini -alusta kokoaa digitaalisia palveluita yhteen paikkaan, jolloin ne ovat helposti löydettävissä. Sosiaalihuollon sähköisen ajanvarauksen kehittäminen on alkanut kansallisella työpajatyöskentelyllä marraskuun alussa ja jatkuu joulukuuhun.

Puhelimella toimivan digihoitopolun, Mobiiliapurin, käyttöä on laajennettu tämän syksyn aikana Satasairaalan sydänyksikköön. Lisäksi on selvitetty, missä olisi kiinnostusta ja tarvetta ottaa mobiiliapuri tulevaisuudessa käyttöön.

Digitaaliset mielenterveyspalvelut

Terapiat etulinjaan -mallin mukaisten digitaalisten mielenterveyspalveluiden käytön tueksi on tänä syksynä järjestetty neljä puolen tunnin koulutusta uudistuneista mielenterveystalo.fi -sivuista sekä ohjatusta omahoidosta. Näihin koulutuksiin linkin materiaalikohtaan?

Selvityksen digitaalisista palveluista

Syksyn aikana tehtiin Satakuntalaisille tarjottavista digitaalisista palveluista selvitys, erillisiä palveluita oli kansalaisille käytössä noin 60. Kuitenkaan kaikki palvelut eivät olleet kaikkialla Satakunnassa käytössä. Lisäksi arvioitiin hyvinvointialueen valmiutta tuottaa ja toteuttaa digitaalisia palveluita. Näiden arviointien jatkoksi tehdään toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti digipalveluita vahvistetaan ja jalkautetaan Satakunnassa suunnitelmallisesti vuosina 2023–2025.

Materiaalit

Mielenterveystalo pro –sivut ja niiden hyödyntäminen Ohjatun omahoidon esittely

Asiakas- ja henkilöstökokemuksen operatiivinen johtaminen hyvinvointialueella – lähiesihenkilöt | Satakunnan hyvinvointialue (satasote.fi)

Asiakas- ja henkilöstökokemuksen strateginen johtaminen hyvinvointialueella – johtajille ja asiantuntijoille | Satakunnan hyvinvointialue (satasote.fi)