”Kirjaamisen kehittämisellä on suuri vaikutus asiakkaan asiointiin ja osallisuuteen palveluissa” – hankekoordinaattori Heli Syrjäntikka esittäytyy

Heli Syrjäntikka työskentelee Kanta.fi -palvelut ja kirjaamisen kehittäminen -osahankkeessa, joka on osa Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta.

Syrjäntikan vastuualueeseen kuuluu sosiaalihuollon kirjaamisen ja monialaisen kirjaamisen kehittäminen sekä Kanta-käyttöönottojen edistäminen Satakunnassa. Hankkeen aikana on yhteisessä kirjaamisen kehittämisessä tarkoitus päästä hyvään, vahvaan alkuun. Myös Kanta toiminnallisuuksien kehitys on monien vuosien projekti, joka kulkee kansallisen ja tietojärjestelmäkehityksen kanssa käsi kädessä.

– Näitä asioita ei vuoden aikana saada valmiiksi, vaan nämä ovat pidempiä prosesseja. Kehittämistyön siis pitää jatkua hankeajan jälkeenkin. Hankeajalta odotan kuitenkin eniten monialaisen kirjaamisen kehittämiseltä ja millaisia tuloksia saamme aikaiseksi yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa, Syrjäntikka toteaa.

Syrjäntikka toivookin, että kehitystyö turvataan myös jatkossa. Kirjaamisen kehittämisellä ja Kanta-palveluiden käyttöönotolla on lopulta suuri vaikutus asiakkaan asiointiin palveluissa. Sen ansiosta asiakkaan ei esimerkiksi tarvitse kertoa omaan tilanteeseensa liittyviä asioita moneen kertaan. Samalla myös asiakkaan oikeusturva paranee, koska kehitystyö tukee aiempaa laadukkaampaa kirjaamista niin asiakirjojen sisältöjen kuin määräaikojen suhteen. Osallistavan kirjaamisen ansiosta asiakkaan näkökulma tulee myös entistä paremmin esiin asiakirjoista yhdessä työntekijän ammatillisen näkemyksen kanssa. Asiakas pääsee myös tulevaisuudessa esimerkiksi seuraamaan asioidensa käsittelyä tulevan sosiaalihuollon Omakannan käyttöönoton myötä. Kirjaamisen kehittämisen ja Kanta-palvelun ansiosta asiakirjat ovat jatkossa saatavilla, jos asiakas muuttaa toiselle paikkakunnalle.

– Tällaisessa tilanteessa myös ammattilaisen työ helpottuu, koska muualta muuttaneen asiakkaan tiedot ovat asiakkuuteen perustuen saatavilla Kanta-arkistosta kansallisesti yhtenäisesti määritellyssä rakenteisessa muodossa. Yhdenmukaiset käsitteet helpottavat asiakkaan tilanteen hahmottamista, Syrjäntikka toteaa.

Syrjäntikka aloitti osa-aikaisena hankekoordinaattorina työskentelyn tammikuussa. Samaan aikaan hän toimii Porin perusturvassa projektipäällikkönä sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönotossa. Tähän maailmaan Syrjäntikka tutustui tarkemmin jo vuonna 2016, jolloin hän osallistui Kansa-koulu I-hankkeen kirjaamisvalmentajien koulutukseen. Hanke koulutti sosiaalihuollon organisaatioihin kirjaamisvalmentajia Kanta-palvelujen käyttöönottojen tueksi. Valmentajien toivottiin edistävän mahdollisuuksien mukaan sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistä omassa organisaatiossaan ja kouluttavan kollegoita, mitä Syrjäntikka onkin tehnyt aktiivisesti. Vuonna 2018 Syrjäntikka liittyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijaryhmään ja toimii lisäksi erilaisissa työryhmissä kuten Porin perusturvan kirjaamistyöryhmässä ja sote-tiedonhallinnan alueellisessa työryhmässä. Koulutukseltaan Syrjäntikka on yhteiskuntatieteiden maisteri ja on toiminut laillistettuna sosiaalityöntekijänä ennen nykyisiä projekti-ja hanketöitä.

Työpäivän päätteeksi Syrjäntikka lähtee koiran kanssa lenkille. Vapaa-aikaan kuuluu vahvasti myös lukeminen ja musiikin kuuntelu sekä hyötykasvien kasvattaminen. Pihamaalla onkin kasvamassa muun muassa tomaatteja sekä erilaisia yrttejä.