Kohtaamispaikka- sekä perhekeskustoiminnan kehittäminen edistyy Satakunnassa

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 27. elokuuta keskustelemaan muun muassa perheiden palveluihin liittyvistä asioista.

Satasote logo

Satakunnassa aloitetaan perheille tarkoitetun virtuaalinen kohtaamispaikkatoiminnan pilotointi, mikä toteutetaan satakuntalaisille suunnatun webinaarisarjan avulla. Kohtaamispaikkojen on tarkoitus toimia lähellä perheiden arkea. Pilotoinnin tavoitteena onkin mahdollistaa satakuntalaisille vanhemmille helppo osallistuminen hyvinvointialueen yhteiseen palveluohjaukseen ja tuen saanti arkeen matalalla kynnyksellä. Webinaarisarja tarjoaa lisätietoa kuntalaisille eri aihealueista sekä palveluista ja webinaarijaksojen avulla myös yhteydenoton kynnys palveluihin helpottuu. Webinaarisarja on suunniteltu yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa ja sarjassa käsitellään muun muassa vauva- ja lapsiperheen arkea sekä parisuhdetta. Virtuaalinen kohtaamispaikkatoiminta on tarkoitus olla pysyvä malli Satakunnan hyvinvointialueella ja tulevasta webinaarisarjasta tiedottamaan vielä tarkemmin.

Satakunnassa aloitetaan myös laajemmin perhekeskustoimintamallin jalkauttaminen. Satakunnassa toimii jo monia perhekeskuksia ja tavoitteena on, että perhekeskustoimintaa on koko maakunnassa syksyyn 2022 mennessä lähellä asukkaita fyysisesti tai virtuaalisesti. Työssä edetään nyt perhekeskuksen konseptointiin. Tavoitteena on, että lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus toteutuu koko Satakunnassa.