Kohti yhtenäistä sosiaalihuollon toimintaa ja tietoa

Sosiaalihuollon tiedonhallintaa on kehitetty pitkäjänteisesti kansallisella tasolla. Keskeisiä toimijoita ovat STM, Kela ja THL. Kansa-koulu –hankkeella (2015-2022) on merkittävä rooli tässä kehittämistyössä.

Asiakas ja hoitaja piirtävät yhdessä

Myös lainsäädännössä tapahtuu, uudistuksia on tulossa niin toimintaa kuin tiedonhallintaa koskeviin säädöksiin. Merkittävä lakiuudistus on sosiaalihuollon tiedonhallintaa koskevien säädösten yhdistäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistusta.

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen yhtenä kansallisena tavoitteena on sosiaalihuollon tietopohjan vahvistaminen. Tämä sinänsä lyhyt lause pitää sisällään laajan kokonaisuuden. Sosiaalihuollon tietopohja syntyy asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa ja asiakkaan palvelutarpeen mukaisessa yhteistyössä. Tätä tietopohjaa on hyödyntämässä myös esimerkiksi tiedolla johtamisen, tutkimuksen, opetuksen ja valvonnan toimijat. Tärkeää on myös rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen ja siihen liittyvä tiedonmuodostus. Sosiaalihuolto on monessa mielessä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä.

Tietopohjan hyödyntämisen mahdollisuuksia niin ensiö- kuin toisiokäytössä laajentaa sosiaalihuollon Kanta-palveluiden ja niiden käyttämisen kehitys ja laajentaminen. Tärkeä ajallinen etappi on asiakastietolain velvoite Kanta-palveluiden käyttöönotosta 1.9.2024. Tästä taustasta ponnistaa ja siihen tukeutuu Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa käynnistynyt sosiaalihuollon toiminnan ja tiedonhallinnallisen kehittämisen yhteensovittamisen projekti. Projekti on osa muuta hankkeen kehittämistyötä yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Projekti limittyy tai omaa yhdyspintoja kaikkeen sosiaalihuoltoa koskevaan kehittämiseen ja valmisteluun. Erityisen keskeistä on yhteys toimintamallien kehittämisen ja asiakastietojärjestelmäratkaisujen valmisteluun.

Projektin tavoitteena on osaltaan edistää sosiaalihuollon valmiuksia Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen ja hyvinvointialueen kehittämisen tavoitteiden mukaisesti kohti yhtenäistä hyvinvointialueen toimintaa asiakkaan parhaaksi. Tähän tavoitteeseen liittyy myös kansallisen lainsäädännön velvoitteiden täyttäminen, erityisesti Kanta-palveluiden kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen liittyen.

Sosiaalihuollon toiminnan ja tiedonhallinnallisen kehittämisen yhteensovittamisen projekti toimii Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen rahoituksella 4/2022-12/2023. Projektin on alustavasti tarkoitus jatkua edelleen vuoden loppuun 2024 saakka.

Projektissa työskentelevät:

  • Heli Syrjäntikka, projektipäällikkö
  • Jenny Juhala, projektityöntekijä
  • Sanna Kaura, projektin sovellusasiantuntija
  • Lilli Vesa, projektityöntekijä