Konsultaatiopalavereista toimintamalleja neuvoloiden ja Satasairaalan välille

Neuvoloiden ja Satasairaalan äitiyspoliklinikan vuorovaikutus on lisääntynyt keväästä lähtien. Takana on hankepilotti, jossa kätilöt ja terveydenhoitajat pitävät yhteisen konsultaatiopalaverin kerran kuussa etänä.

Nainen raskausultrassa.

Palaverit on kehitetty lisäämään neuvoloiden ja kätilöiden välistä yhteistyötä ja osaamista sekä yhteisiä toimintamalleja, kun palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.

– Olemme tietysti ennenkin olleet neuvolasta yhteydessä äitiyspoliklinikalle, soitelleet ja laittaneet viestiä aina tarvittaessa. Nämä huhtikuussa alkaneet palaverit ovat lisänneet yhteistyön lisäksi toisiimme tutustumista, kertoo Virpi Knihti, vastaava terveydenhoitaja Euran äitiys- ja perhesuunnittelun neuvolasta.

Puhetta käytänteistä ja suunnitelmista

Konsultaatiopalaverit on pidetty etäyhteyksin kerran kuussa tunnin ajan. Linjoilla on ollut vaihtelevasti 20-30 henkeä. Pilottiaikana osallistujina ovat olleet Satasairaalan lasten- ja naistentalon kätilöt sekä Euran että Porin perusturvan terveydenhoitajat. Tavoite on laajentaa toimintaa koko hyvinvointialueen alueelle.

– Käsittelemme palavereissa paljon sairaalan ja perustason toimintatapoja ja mietimme miten luoda yhteisiä toimintamalleja tulevalle hyvinvointialueelle. Palavereista ei pidetä pöytäkirjaa, vaan keskitymme siihen, että paikalla olevat saavat kysyä ja keskustella vapaasti, kertoo kätilö Anneli Alakiikonen Satasairaalan äitiys- ja synnytyspoliklinikalta.

Asialistalle voidaan nostaa esimerkiksi ajankohtaisia asioita, kuten uusia ohjeistuksia tai keskitytään kuulemaan yhden toimipaikan toimintamalleista. Usein on keskusteltu myös keskinäisen viestinnän kehittämisestä. Keskusteluissa nousee aika-ajoin esiin ilmiöitä, jotka ovat juuri nyt pinnalla odottavien äitien keskuudessa.

– Se, että ihan vaan kuunnellaan, miten muualla toimitaan ja tehdään, tuottaa usein ahaa-elämyksiä. Että noinkin voidaan tehdä ja tuo asia voisi toimia täällä meilläkin, sanoo Virpi. Anneli lisää, että omasta, äitiyspoliklinikan näkökulmasta on tarpeellista kuulla kuntien toimintamalleista.

– Se antaa aidosti vertaistukea.

Asiakashyötyä molempiin suuntiin

Vaikka pilotissa ei olla yhteydessä suoraan asiakkaaseen eli lasta odottaviin vanhempiin, niin hyödyt neuvoloiden ja Satasairaalan välisestä paremmasta kommunikaatiosta kulkeutuvat aina asiakkaalle asti. Yhteisen tiedon avulla neuvolat osaavat informoida oikein asiakkaita synnytykseen ja lapsivuode- ja raskausaikaan.

–  Kun yhteiset toimintaohjeet ovat selkeitä, niin silloin asiakkaan palvelun järjestäminen nopeutuu ja osataan olla yhteydessä juuri oikeisiin tahoihin. Näin myös vältytään turhilta ja päällekkäisiltä käynneiltä, kertoo Virpi.

– Juuri näin. Mekin pystymme palvelemaan vanhempia kertomalla esimerkiksi, miten seuranta toimii käytännöntasolla heidän kotikunnassaan, lisää Anneli.

Etäkonsultointipalaverien pilotointi kestää vuoden 2021 loppuun. Sekä Anneli että Virpi peukuttavat sille, että palaverit jatkuisivat hyvinvointialueen toiminnassa. – Ilman etäpalavereja emme kohtaisi tällä porukalla kuin kerran vuodessa yhteisen koulutusiltapäivän merkeissä. Nämä ovat kyllä olleet tosi hyödyllisiä, puolin ja toisin.