Kotisairaalan potilaiden tueksi kaivataan vapaaehtoisia

Kotisairaalan potilastyöhön kaivataan uusia vapaaehtoisia ympäri Satakuntaa. Vapaaehtoisia tarvitaan, kun kotona oleva oire- tai saattohoitopotilas kaipaa kuuntelijaa, juttuseuraa tai vaikka asiointiapua arkeensa. Toimintaa laajennetaan tällä hetkellä maakunnalliseksi.

Kuvituskuva

Kotisairaalan vapaaehtoinen toimii potilaan ja potilaan perheen kanssa eri tehtävissä riippuen potilaan ja perheen tarpeista. Tehtävänä voi olla esimerkiksi olla läsnä ja kuunnella, jutella ja olla seurana, ulkoilu- tai asiointiapuna, saattajana tai olla tukena kuolevan potilaan lähellä omaisen turvana. Vapaaehtoinen on ennen kaikkea potilaan tukena, mutta kyseessä on myös potilaan perheen ja omaisten tukemista. Vapaaehtoinen ei toimi sairaanhoidollisissa tehtävissä.

Pääsääntöisesti vapaaehtoinen vierailee potilaan luona kerran viikossa. Käynnit voivat olla myös yksittäisiä, kestoltaan yhdestä kolmeen tuntiin. Potilas, perhe ja vapaaehtoinen sopivat keskenään käynneistä aina tilanteen mukaan. Vapaaehtoisen työ on perheelle aina ilmaista eikä vapaaehtoinen saa käynneistä palkkakorvausta.

– Vapaaehtoinen on ihminen ihmiselle, muistuttaa diakoniatyöntekijä Heli Lukka Porin ev.lut seurakuntayhtymästä.

Vapaaehtoiseksi voivat hakea täysi-ikäiset satakuntalaiset, joilla on antaa aikaansa toimintaan. Kaikki vapaaehtoiseksi haluavat haastatellaan, heidät koulutetaan ja heillä tulee olemaan työssään kotisairaalan vahva tuki. Vapaaehtoiset allekirjoittavat aina vaitiololupauksen.

Toiminnalla taataan tasavertainen tuki Satakuntaan

Satakunnan hyvinvointialueelle rakennetaan yhtenäistä maakunnallista kotisairaalan vapaaehtoistoimintaa. Toimintamalli on jo käytössä Porin perusturvan ja Porin seurakuntayhtymän yhteistyössä, johon on koulutettu vapaaehtoisia Porin kotisairaalan alueelle. Toiminnan laajentuessa maakunnalliseksi kaivataan uusia vapaaehtoisia joka puolelle Satakuntaa. Samalla luodaan yhteistyöverkostoja hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin välille.

– Hyvinvointialue tulee tekemään tiivistä yhteistyötä maakunnan järjestöjen ja seurakuntien kansa. Tämä vapaaehtoistyön malli on hyvä esimerkki terveydenhuollon ja kolmannen sektorin yhteistyöstä, kommentoi hankekoordinaattori Sari Grönfors Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta.

Kotisairaalan vapaaehtoistoimintaa laajennetaan Satakunnan hyvinvointialueelle Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen, alueen seurakuntien kanssa ja alueen järjestöjen toimesta. Vapaaehtoistyömalli vahvistaa kotisairaalan potilaan palveluja.

Hae mukaan saattohoidon vapaaehtoiseksi tämän lomakkeen kautta 1.3. mennessä. 

Siirry saattohoidon vapaaehtoistyön omalle sivustolle

Vapaaehtoistyön infotilaisuus

Katso infotilaisuuden tallenne tämän linkin kautta (Youtube)

Lisätietoja antaa

Heli Lukka
diakonityöntekijä, Porin ev.lut seurakuntayhtymä
0400 309 672
heli.lukka@evl.fi