Laadunhallinnalla ja yhteistyöllä laadukasta asiakaspalvelua

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 18.6. kuulemaan muun muassa hankkeiden ajankohtaiskatsauksia ja keskustelemaan ja päättämään erilaisista hankinnoista.

Satasote logo

Kokouksessa kuultiin Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Kotiin annettavien palveluiden tilannekatsaus. Hankkeessa on käynnistetty kotisairaalan vapaaehtoistyön maakunnallinen kehittäminen. Hankkeen kehittämiskokouksissa on korostunut erityisesti yhteistyön tärkeys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen välillä. Kaikilla toimijoilla on tavoitteena kehittää palveluita asiakkaan näkökulmasta katsoen. Lisäksi kuultiin etäkuntoutuksen pilotista ja omaishoidon kehittämisestä.

Palvelurakenneryhmälle esiteltiin myös Satakunnan sote-palveluiden laadunhallinnan kehittämisen kokonaisuutta. Laadunhallinnan kehittämissuunnitelma käsittelee maakunnallisen laatuohjelman valintaa laatutyön viitekehykseksi sekä laatutyöskentelyyn liittyvien resurssien (henkilöstö, osaaminen, ohjelmisto) hyväksymistä laatutyön tueksi. Palvelurakenneryhmä päätti, että Satakunnassa laatutyötä lähdetään viemään kohti ISO 9001:2015 standardin mukaista laatutyötä. Satakunnassa on jo standardiin liittyvää laatuosaamista. Satasotessa laajennetaan myös jo olemassa olevan IMS-ohjelmiston käyttöä laadunhallinnan ja laadunhallintajärjestelmän rakentamisen ohjelmistoksi.

Palvelurakenneryhmässä keskusteltiin ja päätettiin myös useista hankinnoista. Satakunnassa tullaan esimerkiksi panostamaan sosiaalihuollon vanhojen tietojen siirtoon kanta.fi -palveluun hankkimalla aiheeseen liittyvää koulutusta sekä tukea nykytilakartoitukseen liittyen. Myös Maakunnalliset yhteistyörakenteet sidosryhmäyhteistyössä -osahanke tulee hankkimaan erilaisia koulutuksia, kuten saavutettavuuskoulutusta sidosryhmille, OLKA-toimintaan liittyvää koulutusta sidosryhmille ja sote-henkilöstölle sekä digikoulutusta kokemustoimijoille ja vertaistukijoille.

Palvelurakenneryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa.