Maakunnallisen OLKA-verkoston toiminta käynnistyi Satakunnassa

Osana Satasoten rakenneuudistuksen kehittämishanketta toteutetaan järjestöjen, seurakuntien ja yritysten laajaan yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa tähtäävä sidosryhmäyhteistyön osahanke. Sen yhtenä osana jalkautetaan OLKA-toiminta osaksi sote-keskusten toimintaa.

Olka-toiminta

OLKA on Helsingin yliopistollisen sairaalan eli HUS:n, ja EJY ry:n kehittämä toimintamalli, jota on aiemmin toteutettu ainoastaan sairaalaympäristössä. OLKA-toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Toimintamalli antaa tietoa myös työntekijöille ja tarjoaa yhdistyksille tavan toimia sairaalassa lähellä potilasta. Satakunnassa toimintamalli otetaan nyt ensimmäisenä Suomessa laajasti käyttöön perustasolla. OLKA-toiminnan jalkauttaminen etenee laaja-alaisesti kootun OLKA-verkoston kautta ja toiminnan jalkauttamisessa hyödynnetään Satasairaalassa saatuja hyviä kokemuksia.

– OLKA-toiminnan jalkauttamisella saamme käyttöömme valmiiksi mallinnetun ja suunnitellun toiminta-alustan, jonka avulla järjestöjen ja seurakuntien vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemustoiminta tulevat luontevaksi osaksi sote-keskusten arkea. Sen avulla saamme asiakkaille ja julkisen sektorin soteammattilaisille myös kattavasti tietoa siitä, millaista kolmannen sektorin toimintaa ja tukea alueella on saatavilla, kiteyttää sidosryhmäyhteistyön hankekoordinaattori ja OLKA-verkoston puheenjohtaja Milja Karjalainen.

Toiminnan ensimmäisiä pilotointeja on jo toteutettu Porin perusturvassa ja kuluvan vuoden aikana tavoitteena on laajentaa toiminta koko maakuntaan. Satakunnan OLKA-verkoston ensimmäisessä kokouksessa 25.2. todettiin muun muassa, että toiminnasta ja sen tavoitteista tulee järjestää koulutusta ja tietoiskuja Satakunnassa. Vuoden 2021 aikana tullaan myös käynnistämään OLKA-konseptin mukaisesti kolmannen sektorin toiminnasta kertovia infopisteitä ja vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä edistetään kokemustoimintaa yhdessä maakunnan toimijakentän kanssa.

– Osallisuus ja eri toimijoiden välinen yhteistyö ovat läpileikkaavia teemoja koko uudistuksessa. Eri toimijoiden yhteistyöllä voimme myös säästää resursseja. Verkostossa koetaan, että OLKAn kautta saamme tarjottua tulevaisuudessa maakunnan asukkaille oikea-aikaisesti juuri sellaista apua ja tukea kuin he tarvitsevat. Ja sehän se tämän kehittämistyön tärkein tavoite onkin, toteaa Karjalainen.

Lisätietoja sidosryhmäyhteistyön osahankkeesta: www.yhteisokeskus.fi/sote