Mielipidekirjoitus: Kaikki palkat maksettava oikein

Teksti: Kirsi Varhila

Satakunnan hyvinvointialue on ottamassa Sarastia oy:n palkanmaksujärjestelmän käyttöönsä. Järjestelmä tosin on täysin eri kuin Helsingissä.

KirsiVarhila

Sirkka-Liisa Kähärä tuo esille aiheellisen huolen mielipidekirjoituksessaan (HS 12.8.2022) koskien henkilöstön palkanmaksua hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Osa hyvinvointialueista, kuten myös Satakunta, on ottamassa Sarastia Oyn palkanmaksujärjestelmän käyttöönsä. Järjestelmä tosin on täysin eri kuin Helsingissä. Personec (jonka Sarastialle tuottaa Visma) toimii laajasti jo tällä hetkellä eri kunnissa. Helsingin järjestelmässä toimintamallia ja prosesseja on muutettu kokonaan. Hyvinvointialueidenkin kohdalla joudutaan prosesseja muuttamaan, koska kunnissa on erilaisia käytäntöjä. Muutoksessa ei kuitenkaan tehdä mullistusta toimintatapoihin.

Riskit ovat tietojen siirrossa, migraatiossa, mutta koska osalla kunnista järjestelmä on jo käytössä riski on pienempi. Satakunnan hyvinvointialue, toisin kuin Helsinki, ostaa myös palkanlaskennan Sarastialta, joten oletus on, että heidän henkilöstönsä osaa käyttää järjestelmää, koska se on heille entuudestaan tuttu. Toki henkilöstöresurssia tulee Sarastialla olla riittävästi. Työehtosopimusten syötössä järjestelmään vaaditaan myös erityistä osaamista ja se on hyvä keskittää HR:lle.

Kuntien velvollisuus palkanmaksuun päättyy vuoden lopussa, mutta sitä ennen kuntien velvollisuus on siirtää palkat hyvinvointialueen järjestelmään ja huolehtia, että kirjaukset ovat kaikilta osin oikein. Järjestelmä sinänsä ei tee virheitä tiedoilla, jotka sinne on oikein kirjattu. Sotessa ei kuitenkaan ole yhtään päivää saati kuukautta, että henkilöstössä ja siten palkoissa ei tapahtuisi muutoksia, joten myös tämä aiheuttaa haasteen kunnille tietojen siirtämisessä viimeiseen hetkeen saakka. Riskien hallinta edellyttää yhteistä vastuuta kaikilla toimijoilta, jotta meistä jokainen saa palkkansa oikein.

Kirsi Varhila
Hyvinvointialuejohtaja

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 14.8.2022