Mikä ihmeen Satasote? Lue viisi kovaa kärkiasiaa, joista sinäkin hyödyt

Teksti: Maiju Junko, Kuvat: Vesa Saivo

Ihmiskeskeisyys on Satasoten avainsana. Se ihminen olet juuri sinä, joten lue tämä viiden kohdan kooste. Kävimme tutustumassa sote-alan ammattilaisten arkeen.

Ensihoitaja Niina Ekberg ja mobiilihoitaja Niina Elo menevät sinne, missä apua tarvitaan. Liikkuva palvelumuoto Combilanssi yhdistää koti- ja laitoshoidon geriatrisen osaamisen sekä hoitotasoisen ensihoidon.

Haluat saada tarvitsemasi palvelut oikeaan aikaan, nopeasti ja tasapuolisesti riippumatta siitä, millä paikkakunnalla asut. Satakunnan sote-uudistusta valmisteleva Satasote hakee ratkaisut, joilla julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto saadaan vastaamaan yhteiskunnan muutoksia ja palvelemaan sinua mahdollisimman hyvin.

Asian hoito alkaa heti (hyvästi monen luukun pompottelu)

Onko sinulla huoli terveydestäsi? Kuka auttaa lapsen oppimisvaikeuksissa? Voiko omaishoitaja saada lomaa? Ihmiselämässä tulee vastaan monia jaksamiseen, elämänhallintaan ja terveyteen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on, että voit ottaa yhteyttä yhteen, tuttuun vastuutyöntekijään. Hän ottaa asiasi hoitaakseen eikä jätä sitä kesken – asian hoito siis alkaa saman tien. Koska hän tuntee taustasi, sinun ei tarvitse joka kerta selittää asiaasi alusta alkaen.

Vastuutyöntekijä joko auttaa itse tai etsii oikean tahon, konsultoi muita ammattilaisia esimerkiksi lääkäriä ja hoitaa kaiken ajanvarauksista ohjeistukseen. Käytännöt hioutuvat vielä entisestään, kun eri tietojärjestelmät saadaan pelaamaan yhteen.

Tiesitkö: Hoito alkaa heti -käytäntö on jo otettu onnistuneesti käyttöön muun muassa Huittisten, Säkylän, Kessoten ja Euran terveyskeskuksissa.

Yksi auttava numero nopeuttaa ja selkeyttää

Sukkulointia eri palvelunumeroiden välillä vähennetään. Päivystysapu 116 117 on hyvä alku kohti yhtenäistä toimintamallia. Keskittäminen tehostaa ja nopeuttaa avunsaamista. Mitä vähemmän joudut arpomaan eri palvelunumeroiden välillä, sitä parempi. Ellei sinulla ole omaa vastuutyöntekijää, voit soittaa yhteen numeroon. Sinulle vastaavan ammattilaisen tehtävä on löytää ongelmaasi ratkaisu ja oikea asiantuntija. Tarkoitus on saada mukaan myös sosiaalipalvelut.

Keskitetyistä asiakaspalvelukeskuksista on saatu hyviä kokemuksia muissa maakunnissa.

Digipalveluita tykätään jo nyt käyttää

Digitaalisia palveluita tarjotaan jo nyt laajasti, ja korona on lisännyt niiden käyttöä entisestään. Verkon kautta yhteyden saa helposti monilla eri välineillä: puhelimella, tabletilla, tietokoneella… Digitaalisten palveluiden rinnalla säilyvät tietenkin myös perinteiset yhteydenottokanavat.

Ajan varaaminen verkossa on monelle tuttua, samoin Omakannan käyttö. Omaolo-palvelussa oirearvion tekeminen ja omahoito-ohjeiden saaminen onnistuvat nekin hetkessä. Verkko on tulevaisuudessa myös nopea väylä ammattilaisen juttusille.

Tarkoituksena on, että sosiaalipuolen digipalveluista saat helposti kaikki tarvittavat lomakkeet ja esimerkiksi ripeän tiedon sinulle kuuluvista tuista.

Yksi digipalveluiden käyttämisen hyvä puoli on, että saat asioida omaan tahtiisi, keskustelut ja ohjeet jäävät tietoturvallisesti talteen ja voit perehtyä niihin kaikessa rauhassa.

Tiesitkö: Digiratkaisuja hyödyntämällä ja toimintoja keskittämällä vähennetään päällekkäistä työtä ja nopeutetaan asiakaspalvelua. Etäpalveluiden tehostamisella kunnioitetaan myös asiakkaan aikaa.

Perheiden palvelut keskitetysti

Vanhemmuuden ja perheiden tasapuolinen tukeminen on erittäin tärkeää Satasotessa. Perhekeskusverkostoa vahvistetaan niin, että sinun on mahdollisimman helppo päästä palveluiden piiriin. Perheiden ja lasten palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, ja neuvoloiden yhteyteen on järkevää koota kaikki muutkin palvelut.

Perhekeskusmallin mukaista toimintaa toteutetaan jo melkein koko Satakunnassa. Yhden luukun takaa löytyvät kaikki perheiden palvelut, muun muassa neuvolat, terveydenhoito, lastenlääkärit, sosiaali- ja perhetyö. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa painotetaan vanhemmuuden ja perheen kokonaisvaltaista tukea. Moniammatillisuus ja -alaisuus auttavat tarttumaan perheiden haasteisiin entistä helpommin ja nopeammin.

Tärkeä painopiste on myös ennaltaehkäisevien päihde- ja mielenterveyspalveluiden lisääminen. Esimerkiksi nuorille tarvitaan kunnissa liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia, kynnyksettömiä tapaamispaikkoja, etsivää nuorisotyötä sekä ankkuritoimintaa eli rikoksia estävää toimintaa yhdessä poliisin, sosiaalityöntekijöiden ja psykiatrisen sairaanhoitajien kesken.

Tiesitkö: Etäpalvelut tukevat lapsiperheen arkea. Esimerkiksi lapsen lääkärikäyntiin ei tarvitse varata koko päivää, kun erikoislääkärin vastaanottoaikoja voidaan tarjota lähellä sinua tai asian voi hoitaa etäyhteyden avulla.

Palvelut tuodaan kotiin entistä useammin

Kotiin on tarkoitus saada laajasti sosiaali- ja terveyspalveluita, esimerkiksi kuntoutusta. Omassa kodissa on myös huomattavasti mukavampi odotella omaa vuoroa kuin vastaanoton aulassa. Myös sosiaalityöntekijät, vanhustyön osaajat ja suun terveydenhoitajat jalkautuvat kentälle entistä enemmän.

Tavoitteena on vuorokauden ympäri pyörivä turvallinen kotihoito. Näin esimerkiksi yksin oleva vanhus saa ahdistuksessaan avun kotiin ja vältetään turha ja raskas päivystykseen lähtö.

Satakunnassa pyritään entisestään lisäämään myös kuolevan oikeutta luontevaan kotisaattohoitoon. Tämä vaatii tietysti tuekseen turvallisen kodin ja omaisen.


Kuvassa: Sote-alan ammattilaiset turvaavat satakuntalaisten elämää 24/7. Ensihoitaja Niina Ekberg ja mobiilihoitaja Niina Elo menevät sinne, missä apua tarvitaan. Liikkuva palvelumuoto Combilanssi yhdistää koti- ja laitoshoidon geriatrisen osaamisen sekä hoitotasoisen ensihoidon.