Satasote_1_007_kuvaaja_Vesa_Saivo_nettiin

Ensihoitaja Niina Ekberg ja mobiilihoitaja Niina Elo menevät sinne, missä apua tarvitaan. Liikkuva palvelumuoto Combilanssi yhdistää koti- ja laitoshoidon geriatrisen osaamisen sekä hoitotasoisen ensihoidon.