Monialainen tiimityömalli parantamaan asiakkaan sote-palveluiden saatavuutta

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui 17. kesäkuuta päättämään mm. maakunnallisen kilpailutuksen sote-keskustoimintamallin muutostuen käynnistämisestä ja kuulemaan mm. lapsiperhepalvelujen kehittämisestä.

Symboli_sinisellä_1024x576

Satakunnassa on kehitetty yhteistä sote-keskus-toimintamallia kohta kahden vuoden ajan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Palvelurakenneryhmä päätti kokouksessaan käynnistää maakunnallisen kilpailutuksen sote-keskustoimintamallin muutoksen jatkotuesta. Hankittavan asiantuntijapalvelun avulla mallinnetaan ja otetaan käyttöön monialainen tiimityötapa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hankinnan tarkoituksena on varautua hoitotakuun muutokseen.

Monialaisen tiimityön tavoitteina on parantaa asiakkaan hoidon saatavuutta, tuottavuutta niin, että kustannukset per asiakas pienenevät, hoidon vaikuttavuutta ja asiakas- ja henkilökokemusta. Tarkoitus on, että kiireettömään hoitoon pääsee seitsemän vuorokauden sisällä.

– Monialaisella työtavalla tarkoitetaan asiakkaan palvelukokonaisuutta, jossa potilaan hoitoa koordinoi yksi ammattilainen muun tiimin tukemana. Tavoitteena on, että tiimeissä toimii avoterveydenhuollon ammattilaisten lisäksi mm. kuntoutuksen, päihde- ja mielenterveystyön, sosiaalityön sekä iäkkäiden palveluiden ammattilaisia, kertoo hankejohtaja Anna Jaatinen.

Kehittämisessä on ollut mukana Tulevaisuuden sote-keskus -hankekoordinaattoreiden lisäksi kuntien terveyskeskuksien ylilääkäreitä, osastonhoitajia ja sekä sosiaalihuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiantuntijoita. Monialainen tiimityötapa on tarkoitus ottaa käyttöön koko hyvinvointialueella.

– Toivottavaa olisi, että uudistus toteutuisi valmentavalla otteella siten, että henkilöstöä valmennetaan itse kehittämään omaa toimintaansa monialaisen toimintatavan mukaiseen asiakaslähtöiseen ja etä-painotteiseen työhön. Uudistuksessa vahvistetaan samanaikaisesti sähköisten palvelukanavien käyttöä, kuten Omaolo-palvelua ja 116117-päivystysapu, sanoo Jaatinen.

Lapsiperheille tukea erilaisin keinoin

Satakunnassa käynnistetään vuoden mittainen pilotti, jossa rakennetaan uutta mallia tukiperhetoimintaan hyvinvointialueelle. Satakunnassa on pula tukiperheistä, jotka voivat ottaa tukilapsia säännöllisin väliajoin kotiinsa. Tällä hetkellä Satakunnassa on jonossa 98 hakemusta tukiperheeseen lapsille. Pelkästään tänä vuonna uusia hakemuksia on tullut 24 kappaletta, uusia tukiperhesuhteita on aloitettu kolme kappaletta. Pulaa on myös ammatillisista tukiperheistä. Tukiperheitä on tällä hetkellä 65 kappaletta koko Satakunnassa.

– Pilotissa kehitetään tukiperhetalomalli, jollaista olemme kokeilleet Raumalla muutaman vuoden ajan. Mallissa tukiperhetalona toimisi esimerkiksi viikonloppuna vapaana oleva päiväkoti ja aikuisina toimisi sote-alan ammattilaiset ja vapaaehtoiset, kertoo Anna Kuromaa Rauman Nortamon perhekeskuksesta

Sähköistä palvelukanavaa Pyydä apua -nappia on saatu toimintaan koko Satakunnassa.  Nappi antaa lapsiperheiden vanhemmille ja nuorille kanavan saada apua, vaikka ei osaisi sanoittaa millaista ja miltä taholta apua tarvitsisi. Pyydä apua -napin kautta voi pyytää apua sähköisen lomakkeen kautta mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ammattilaiset vastaavat apua pyytäneelle 1–3 vuorokauden kuluessa. Pyydä apua -nappi löytyy kuntien nettisivuilta ja on tarkoitettu satakuntalaisille lapsiperheille.