Muutosten edessä

Teksti: Anneli Lehtimäki

Laki hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä on hyväksytty 1.7.2021 ja myös Satakunnan hyvinvointialue on perustunut 1.7.2021 alkaen. Hankejohtajana olen iloinen, että sote-uudistus vihdoinkin toteutui ja myös Satasoten hankkeissa valmistelussa olleet kehittämisasiat pääsevät Satakunnan hyvinvointialueen käyttöön. Hienoa on myös se, että viimeinkin päästään yhdessä rakentamaan satakuntalaisia saavutettavia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Satasote Sote-keskus Cotton011_pieni

Satakuntaliiton maakuntahallitus on asettanut Satakunnan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 21.6.2021 Satasoten ohjausryhmän valtuutuksen (16.6.) perusteella. Satakunnan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE kokoontuikin jo ensimmäisen kerran järjestäytymiskokoukseen 10.8.2021. Hienoa on todeta, että Satakunnassa VATE:ssa on edustajia kaikista kunnista, kaupungeista, sote-kuntayhtymistä ja Satakunnan pelastuslaitoksesta. Näin kaikkien ääni tulee kuuluville ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Hankejohtajana saan olla mukana Satakunnan VATE:n toiminnassa sihteerinä ja vt. muutosjohtajana ja näin pääsen seuraamaan läheltä Satakunnan hyvinvointialueen rakentumista.

Ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa korostettiin avoimen ja läpinäkyvän yhteistyön syntymistä ja tekemistä Satakunnan alueella. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaate on hyvä ja sen tavoittelu on tärkeää. Satakunnassa lakien hyväksyminen on saanutkin aikaan yhteisen tekemisen tahtotilan. Paljon on kuitenkin tehtävää ja opittavaa, jotta aito yhteistyö ja siihen liittyvä avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kaikkien toimintatapana, sillä niin kauan historiassa on itsenäistä sote-työtä tehty. Satakunnassa tarvitaankin aivan uudenlainen ajattelutapa ja vahva yhteinen visio sekä tavoite toiminnan suunnasta. Vanhoissa sote-organisaatioissa tulee tehdä surutyötä vanhojen toimintatapojen poisoppimiseksi, jotta päästään aloittamaan uutta toimintaa.

Muutos itsessään koetaan hyvinkin eritavoin: toiselle uuteen orientoituminen tapahtuu helposti, mutta toiselle taas uuden omaksuminen ei onnistu millään ja vanhaan toimintamalliin kiinnitytään vahvasti. Selvää kuitenkin on, että uusi tilanne herättää tunteita.  Myös kysymyksiä nousee mieleen: miten minulle käy, mitä työtä teen tulevalla Satakunnan hyvinvointialueella, missä tulen jatkossa työskentelemään? Kaikkiin kysymyksiin emme osaa vielä tyhjentävästi vastata, koska varsinainen muutostyö on vasta edessä. Tätä muutosprosessia helpottamaan on kuitenkin Satasoten hankkeissa valmisteltu koulutuskokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on valmistaa paremmin muutoksen hallintaan. Joustavaa mieltä tarvitaan kaikilta.

Tietoa hyvinvointialueen rakentamisesta sekä sen sisältämistä muutoksista tullaan niin siirtyvälle henkilöstölle kuin asukkaille ja muille sidosryhmille tarjoamaan aktiivisesti koko muutostyön ajan. Kaikkiin kysymyksiin annetaan siis vastauksia, kun se on mahdollista. Viestintä onkin tärkeä osa muutosta ja sen omaksumista. Emme kuitenkaan voi olettaa, että kaikkiin kysymyksiin vastattaisiin meidän puolestamme, vaan tietoa kannattaa myös itse hakea aktiivisesti. Jokaisen kannattaa vähintään tilata Satasoten uutiskirje, jotta tietoa saa suoraan omaan sähköpostiinsa.

Satakunnan hyvinvointialueen yhteinen matka on alkanut ja kaikkien työpanosta tarvitaan matkalla, jotta yhteiseen tavoitteeseen päästään ja Satakunnan hyvinvointialue voi aloittaa toimintansa 1.1.2023. Tärkeää on myös se, että tulevissa aluevaaleissa tammikuussa 2022 ollaan aktiivisia vaikuttajia.


Satasoten katsauksissa hankejohtajat ja -koordinaattorit sekä sidosryhmän jäsenet kirjoittavat sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista.