Näin äänestät aluevaaleissa

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen. Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 12.1. kotimaassa ja ulkomailla. Lue tästä, miten voit äänestää aluevaaleissa!

Iäkkäämpi mies kävelee rollaattorin avustuksella hoitajan kanssa.

Vaalipiirinä Satakunnan hyvinvointialue

Asuinmaakuntasi määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Satakuntalaiset voivat äänestää Satakunnan hyvinvointialueen aluevaaliehdokkaita. Vaaleissa valitaan Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 69 aluevaltuutettua.

Ehdokkaiden perustiedot löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta. Voit tutustua hyvinvointialueesi ehdokkaisiin myös vaalikoneiden, internetin ja puolueiden mainonnan kautta.

Kuka saa äänestää aluevaaleissa?

Aluevaaleissa äänioikeutettuja ovat hyvinvointialueilla asuvat Suomen kansalaiset, jotka ovat vähintään 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 23.1.2022. Lisäksi äänioikeutettuja aluevaaleissa ovat hyvinvointialueilla asuvat ulkomaalaiset tietyin ehdoin. Tarkemmat tiedot äänioikeuden määrittymisestä aluevaaleissa löydät vaalit.fi -sivustolta.

Äänioikeutetuille on lähetetty äänioikeusilmoitukset joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään Suomi.fi-palveluun.

Ennakkoäänestys alkaa 12.1.

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Ennakkoäänestyksen etuna on laaja valinnanvapaus äänestysajankohdan ja –paikan suhteen. Äänioikeusilmoituksen liitteenä on lista lähistölläsi olevista ennakkoäänestyspaikoista. Kaikki ennakkoäänestyspaikat on nähtävissä vaalien tieto- ja tulospalvelussa.

Myös seuraavat ennakkoäänestystavat ovat mahdollisia kriteerien täyttyessä:

Varsinainen vaalipäivä 23.1.

Varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä paikassa, joka lukee äänioikeusilmoituksessasi. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Noudata koronaohjeita myös äänestyspaikalla

Aluevaalit 2022 ovat toiset vaalit, jotka järjestetään Suomessa koronapandemian aikana. Aluevaalien terveysturvallisuustoimet pohjautuvat kuntavaaleista saatuihin kokemuksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvioiden mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa ja tästä syystä voit äänestää epidemiatilanteesta huolimatta.

Ennakkoäänestyksen aikana on mahdollista löytää ruuhkaton äänestysajankohta ja äänestyspaikka. Jos olet flunssainen ennakkoäänestysaikana, kannattaa käydä ohjeiden mukaisesti koronatestissä ja tulla äänestämään vasta negatiivisen testituloksen jälkeen ja kun flunssa on parantunut.

Noudata äänestyspaikalla seuraavia ohjeita:

  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
  • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista.
  • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
  • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Karanteenissa tai eristyksessä olevan äänestäminen on mahdollista vaalipäivänä äänestyspaikan pihalla tai ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksessä tietyin edellytyksin ja erityisiä turvajärjestelyjä noudattaen.

Lisätietoa koronaohjeista löydät vaalit.fi -sivustolta.