Neuvokas perhe antaa työkaluja perheiden kanssa työskenteleville

Neuvokas perhe -menetelmä tukee lapsen tervettä ja turvallista kasvua. Perheen valintoihin voidaan vaikuttaa ajanmukaisilla ja näyttöön perustuvilla menetelmillä kuten Neuvokas perhe –menetelmällä. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan vaikuttavien käytäntöjen tehokkaampaa hyödyntämistä sekä uusia lähestymistapoja.  

Äiti ja lapset lukevat sohvalla kirjaa

Neuvokas perhe -menetelmä on valtakunnallinen lapsiperheiden elintapaohjausmenetelmä, jota käytetään monipuolisesti sote-kentällä: niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin varhaiskasvatuksessa ja perhetyössäkin. Menetelmän on kehittänyt Suomen Sydänliitto. 

Ammattilaisille on tarjolla työvälineitä perheiden vahvuus- ja voimavarakeskeiseen elintapaohjaukseen sekä runsaasti ideoita ja materiaalia lasten ruokakasvatukseen. Lapsiperheille tuodaan vinkkejä, ratkaisuja, kannustusta ja tutkittua tietoa elintavoista omannäköiseen perhearkeen. Neuvokasperhe.fi -sivuilta löytyy tietoa parhaimmista käytännöistä, jotka edistävät menetelmän käytön juurtumista osaksi kunnan ja maakunnan pysyviä rakenteita ja toimintoja. 

Hallituksen kärkihankkeessa vuosina 2017-2018 Satakunnassa koulutettiin terveydenhoitajia Neuvokas perhe -menetelmän ja työvälineiden käyttöön. Menetelmä on äitiys- ja lastenneuvoloissa melko hyvin Satakunnassa käytössä, ja osittain myös alakouluissa. Neuvokas perhe tarjoaa kuitenkin myös muille lapsiperheiden parissa toimiville ammattiryhmille hyviä työvälineitä koko perheen oman näköisen arjen tukemiseen. Nyt Neuvokas perhe -menetelmää tuodaan tutuksi kaikille satakuntalaisille lapsiperheille sekä perheiden kanssa työskenteleville.

Neuvokas perhe -sivusto perheille

Neuvokas perhe -sivusto ammattilaisille

Somekampanjalla näkyvyyttä

Neuvokas perhe rantautuu kuntien, kuntayhtymien ja Satasoten sosiaalisen median kanaville maaliskuun alussa. Kampanja tuo videoilla esille Neuvokas perheen keinoja arjen eri aiheisiin: syömiseen, liikkumiseen, uneen ja kehotunteeseen esimerkiksi. Somekampanjan materiaaleja voi kysellä Satasotelta (satasote.info@satakunta.fi)