Nuoriin kohdistuva Ankkuri-toiminta ja kokemusasiantuntijamalli matkalla maakuntaan

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen oma-arvioinnin raportti julkaistiin Satasoten palvelurakenneryhmässä joulukuussa. Raportti esitteli hankkeen ja osa-aluehankkeiden tuloksia kesän ja syksyn 2021 ajalta.

Nuoret juttelevat kouluohjaajan kanssa.

Oma hyvinvointi -hankkeen isona toimenpiteenä on syksyn aikana ollut laajentaa Ankkuritoiminta koskemaan koko maakuntaa. Toiminnan laajentamiseksi maakunnalliseksi on tehty yhteistyötä poliisin ja jo toimivien Porin perusturvan ja Rauman Ankkuri-tiimien, kuntien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Maakunnallinen Ankkuritoiminta on tarkoitus saada käyntiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kuitenkin viimeistään hankkeen toisella rahoituskaudella.

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

Kokemusasiantuntijatoiminta leviää Satakunnassa

Toinen oma hyvinvointi -hankkeen kärki on syksyn aikana ollut kokemusasiantuntijatoiminta ja sen jalkauttaminen maakuntaan. Asiakkaiden osallisuus sekä palveluiden toteutumisessa että niiden suunnitteluvaiheessa on hankkeen keskeinen tavoite. Konkreettinen keino tämän edistämiseksi on käyttää asiakasraateja ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita.

Kokemustoimintaan liittyvää kehittämistyötä on jatkettu muun muassa tiedottamisella, kokemusosaamisen hyödyntämisellä hankkeen omissa kehittämistehtävissä sekä kokemusasiantuntijoiden palkkiokustannuksia korvaamalla.  Kokemusasiantuntijatoimintaa ilmoitti käyttävänsä kolme osatoteuttajaa seitsemästä.

Kokemusasiantuntijoita on koulutettu lisää ja tarve on koettu suureksi niiden osatoteuttajien parissa, missä kokemustoiminta on otettu osaksi toimintaa ja kehittämistyötä. Kokemusosaamista hyödynnetään myös kuntien omassa hyte-työssä sekä nuorisotoimessa ja sivistystoimessa , esimerkiksi  päihdekasvatuksessa.

– Haastavasta ajasta huolimatta hankkeen toimenpiteitä on saatu vietyä hienosti eteenpäin verkostomaisen yhteistyön voimin. Palveluiden siirto kohti ennaltaehkäisevää työtä ja varhaisen vaiheen tukea koetaan tärkeäksi ja koko Satakuntaa koskevaksi asiaksi, kommentoi Oma hyvinvointi -hankekoordinaattori Tellu Rosenqvist.