Nuorten hyvinvointia lisätään moniammatillisella yhteistyöllä

Teksti: Tellu Rosenqvist yhteistyössä Ankkuri-tiimin asiantuntijoiden kanssa

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke on lähtenyt käyntiin osin tunnustellen ja osin hyvinkin rivakasti. Koordinoimani Oma hyvinvointi -osahankkeen yksi vauhdilla käynnistynyt osio on Ankkuritoiminnan maakunnallisen pilotoinnin valmistelu.

Farkkuihin ja tennareihin pukeutuneen henkilön jalat penkillä, missä on piirustuksia

Ankkuritoiminta on moniammatillista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi. Ankkuritoiminta järjestetään paikallisesti tai alueellisesti siten, että se vastaa alueen tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Ankkuri-tiimi on aina moniammatillinen ja sen tehtäviin kuuluu varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, Ankkuriin ohjautuneiden alaikäisten kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja tuen tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin ohjaaminen. Tämän lisäksi Ankkuri-tiimin tehtävänä on ollut nopea ja kokonaisvaltainen puuttuminen lapsiperheiden lähisuhdeväkivaltaan ja osallisten ohjaaminen tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin sekä sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

Moniammatillisuus tuottaa tutkitusti asiakkaan tarpeisiin paremmin kohdistuvia palveluja, vähentää eriarvoisuutta sekä vahvistaa yhteistyötä toimijoiden kesken. Poliisin ja sote-ammattilaisten yhteistapaamiset nuoren ja perheen kanssa on todettu vaikuttavuudeltaan hyvin tehokkaaksi tavaksi toimia. Lisäksi Ankkuri-tiimi tekee tiivistä yhteistyötä nuorisotoimen ja alueen koulujen kanssa. Tällaisen verkostoyhteistyön ansiosta alueen nuorten kokonaishyvinvointiin ja turvallisuuteen pystytään vaikuttamaan positiivisesti.

Satakunnassa toimii tällä hetkellä kaksi ankkuritiimiä, joista toinen sijaitsee Porissa ja toinen Raumalla. Tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa molempien tiimien toiminta-aluetta koskemaan koko Satakuntaa. Näin tuetaan yhdenvertaiset palvelut koko maakuntaan.

Ankkuritoiminnan laajentamiseksi koko Satakuntaa koskevaksi toiminnaksi esitettiin viime viikon Satasote palvelurakenneryhmässä, missä vastaanotto pilotille oli positiivinen. Palvelurakenneryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa Koivisto huomioi Satasoten tiedotteessa myös, että ”Mikäli lähdemme tätä nopeasti pilotoimaan, olemme ensimmäinen maakunta Suomessa, joka saa ankkuritoiminnan toimimaan koko maakunnan tasolla”.

Ankkuritoiminnan maakunnallinen pilotointi on hyvä esimerkki siitä, miten jo aiemmilla sote-uudistuksen kausilla on tehty hyvää työtä ja valmistelua, jota voidaan nyt hyödyntää meneillään olevassa sote-uudistuksessa. Pilotille onkin olemassa jo hyvät suunnitelmat ja laskelmat. On ilo jatkaa hyvin tehtyä valmistelua ja yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa.


Satasoten katsauksissa hankejohtajat ja -koordinaattorit kirjoittavat sote-uudistuksen ajankohtaisista aiheista.