”Nykytilaselvityksen ansiosta saadaan ajantasainen kokonaiskuva sote- ja pelastuskiinteistöistä” – kiinteistövalmistelija Miia Hietapakka esittäytyy

Miia Hietapakka on aloittanut Satasoten kiinteistövalmistelijana kesäkuun alussa. Kiinteistövalmistelijan tehtäviin kuuluu omaan valmistelualueeseen liittyvien selvitysten, kuten nykytilaselvityksen tekeminen.

MiiaHietapakka

Sote-uudistuksen valmistelu on Hietapakalle tuttua, sillä hän toimi myös edellisessä maakunta- ja sote-uudistuksessa kiinteistövalmistelijana. Valmistelijan työ onkin nyt lähtenyt nopeasti käyntiin palauttaessa edellisen uudistuskauden asioita mieleen, päivittämällä tietoja valtakunnallisesti ja perehtymällä kiinteistötietojen nykytilanteeseen. Suurin osa kiinteistötiedoista ovat viime uudistuskauden ansiosta jo hyvässä järjestyksessä, mutta päivittämistä tiedot tulevat vaatimaan.

– Pelastuslaitoksen ja Satasairaalan osalta kiinteistöjen tilatiedot vuokrasopimuksineen on koottu valtakunnalliseen tilahallintajärjestelmään. Kuntien ja muiden kuntayhtymien sote-kiinteistöjen tilatiedot ovat tallessa myös erillisessä tilakannassa, mutta vielä pitää selvittää kuinka paljon kuntien sote- ja pelastuskiinteistöihin ja -palveluverkkoon on tullut muutoksia muutaman vuoden aikana. Myös ristiin peilausta kiinteistöjen välillä on tehtävä, sillä esimerkiksi pelastuslaitos on voinut merkitä järjestelmiin toimivansa kunnan vuokratiloissa, minkä myös kunta on merkinnyt omistamiensa tilojen joukkoon. Lopullisessa nykytilaselvityksessä kaikki tilat tulee olla merkittynä vain kerran, toteaa Hietapakka.

Hietapakan tehtäviin kuuluukin nimenomaan nykytilaselvityksen laatiminen. Nykytilaselvityksen ansiosta saadaan ajantasainen kokonaiskuva kaikista Satakunnan alueen sote- ja pelastuskiinteistöistä sekä niiden määräalasta. Tietojen avulla pystytään laskemaan hyvinvointialueen tulevat kiinteistövuokrat ja mitä se tarkoittaa kokonaistalouteen.

– Nykytilaselvitys on tärkeä, sillä se kertoo mitä kiinteistöjä meillä on tällä hetkellä käytössämme. Se on myös yksi lähtökohta pohtiessamme tulevaa palveluverkkoa. Ajantasainen ja kattava kiinteistöselvitys on hyvinvointialueen palveluverkon kehittämisen kannalta tärkeää, Hietapakka kertoo.

Hietapakan mielestä nykytilaselvitys pystytään päivittämään hyvin vuoden 2021 aikana. Työmäärään vaikuttaa vahvasti se, kuinka hyvin kunnat ovat itse ylläpitäneet käytössään olevien sote- ja pelastuskiinteistöjen tilatiedot. Näiden kiinteistöjen osalta sote-uudistus tuo kunnille myös pohdittavaa kiinteistöstrategisiin vaihtoehtoihin liittyen. Tähän on kuitenkin tällä uudistuskaudella tarjolla apua, sillä Hietapakka on mukana Kuntaliiton muutostuki -projektissa, jonka avulla tuetaan kuntakentän toimijoita tulevassa muutoksessa. Projektissa muun muassa kartoitetaan kiinteistöjen omistajaohjaukseen liittyvät haasteet sote-uudistuksessa sekä kuvataan omaisuuden hallinnan strategisia vaihtoehtoja ja omaisuusriskejä niin lyhyellä kuin myös pitkällä aikavälillä.

Koulutukseltaan Hietapakka on rakennusinsinööri ja hän on kouluttautunut myös rakennusterveysasiantuntijaksi. Hietapakka on työskennellyt pitkään Porin kaupungin tilahallinnassa ja vastannut muun muassa Porin perusturvan kiinteistöistä.

– Porin kaupungilla aloitin aikoinaan kesätyöntekijänä. Olin mukana jo edellisen sote-uudistuskauden esivalmistelussa, josta minun oli hyvin luonnollista siirtyä mukaan varsinaiseen valmistelutyöhön, mitä nyt saan jälleen hoitovapaan jälkeen jatkaa, sanoo Hietapakka.

Vapaa-ajallaan Hietapakka nauttii perheen kanssa yhdessäolosta ja ulkoilusta.

– Minulla on myös kaksi hevosta ja koira, joiden kanssa harrastaminen on kiinteä osa arkea. Soitan myös afrikkalaisia rumpuja, soittokokemusta minulla on jo 20 vuoden takaa saman orkesterin jäsenenä, kertoo Hietapakka.