OLKA-toiminta etsii vapaaehtoisia

Valtakunnallinen OLKA® -toiminta laajenee tulevien hyvinvointialueiden myötä sairaaloista maakunnan sote-keskuksiin. Toiminnan tarkoituksena on tuoda paikallista kolmannen sektorin toimintaa näkyväksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.

OLKA-vapaaehtoinen

OLKA tarkoittaa koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi toimintaan sisältyy myös kokemustoimintaa ja vertaistukitoimintaa. Satakunnassa OLKA on toiminut vuodesta 2019 lähtien, jolloin Satasairaalaan perustettiin OLKA-piste.

OLKA-pisteeltä asukkaat ja sote-ammattilaiset saavat tietoa alueen järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta. Ensimmäinen OLKA-piste on jo avattu Euran terveyskeskukseen. OLKA-piste tullaan avaamaan myös Poriin Läntiseen sote-keskukseen Maantiekadulla. Pisteellä järjestöt, seurakunnat ja muut yleishyödylliset toimijat voivat järjestää teemapäiviä tai tuoda materiaalejaan ihmisten tutustuttavaksi. OLKAn ideana on, että samasta paikasta saa tietoa avusta ja tuesta riippumatta siitä, toteuttaako sitä julkinen vai kolmas sektori.

Sote-keskusten asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti yksikössä voidaan järjestää myös vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoiset tarjoavat kiireetöntä kohtaamista ja heillä on tärkeä rooli asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä. He toimivat esimerkiksi aula-avustajina, saattajina ja juttukavereina. Vapaaehtoiselta voi pyytää apua esimerkiksi ilmoittautumisautomaatin käytön kanssa. Kaikki vapaaehtoiset ovat tehtäviinsä koulutettuja ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. He tuovat inhimillistä lisäarvoa, mutta eivät korvaa ammattilaisten tekemää työtä.

Koulutetun kokemustoimijan tuoma asiakasnäkökulma on arvokas lisä sote-keskusten palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Kokemustoimijat voivat toimia työryhmissä, ammattilaisten työparina, luennoitsijoina tai vaikkapa apuvälineiden testaajina. Sairastuneelle vertaistukijan kanssa käydyt keskustelut antavat tukea ja toivoa, joka auttaa eteenpäin omalla hoitopolulla. Lähtökohtana OLKAssa on, että eri toimijoiden yhteistyöllä asiakas ja potilas saa mahdollisimman hyvää apua ja tukea.

OLKA-vapaaehtoiseksi

Haluisitko ryhtyä OLKA-vapaaehtoiseksi? Katso vapaaehtoistyo.fi ja hakusanalla Satakunta löydät OLKA-toiminnan vapaaehtoistyöpaikat.

Lisätietoa toiminnasta: olkatoiminta.fi