Omaishoidon tuen toimintaohje ja myöntämisperusteet ovat valmistuneet

Satakunnan hyvinvointialueen Omaishoidon tuen toimintaohje ja myöntämisperusteet 2023 ovat valmistuneet. Toimintaohje ja palkkiot koskevat koko Satakunnan hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen.

stm_pahkinarinteen_palvelutalo

Omaishoito on lakisääteinen sosiaalipalvelun hoitomuoto, joka tukee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi säännöllistä hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevien kaikenikäisten henkilöiden kotona asumista. Hoidettavan omainen tai läheinen henkilö järjestää säännöllisen hoidon ja huolenpidon hoidettavan kotona.

Satakunnassa on noin 2 400 omaishoidettavaa, joista noin 68 % on yli 65-vuotiaita. Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista.

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hyvinvointialueen harkintaan. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkion taso määräytyvät hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tukea ei ole tarkoitettu kattamaan hoidosta aiheutuneita kuluja, vaan sitä maksetaan korvauksena tehdystä hoitotyöstä.

Tukiluokkien yleinen jaottelu on luettavissa oheisesta ohjeesta: Satakunnan hyvinvointialueen omaishoidon tuen toimintaohje ja myontamisperusteet 1.1.2023 (pdf)

Jokaiselle omaishoitoa saavalle tullaan tekemään kotikäynti ja palvelutarpeen arviointi vuoden 2023 aikana. Nykyiset toistaiseksi voimassa olevat omaishoidon sopimukset jatkuvat automaattisesti Satakunnan hyvinvointialueella. Nykyisiä voimassa olevia palveluseteleitä voi käyttää vain vuoden 2022 loppuun. Vapaiden järjestämiseksi myönnettävien seteleiden kokonaisuutta valmistellaan. Muut kuin vapaiden järjestämiseen tarkoitetut palvelusetelit jäävät pois käytöstä 2023 alusta.

Omaishoidon tuen päätöksen tekeminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan monipuoliseen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin.