Omaishoitajien tukia yhtenäistetään Satakunnassa

Omaishoitajien tukiluokkia ja kriteeristöä yhtenäistetään Satakunnan hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta. Aluehallitus päätti tukiluokista yksimielisesti 3.10.2022 pidetyssä kokouksessaan.

stm_pahkinarinteen_palvelutalo

Satakunnassa on noin 2400 omaishoidettavaa, joista noin 68 % on yli 65-vuotiaita. Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoidon tukien määrät vaihtelevat tällä hetkellä Satakunnan alueella. Esimerkiksi alimman tukiluokan palkkioluokan vaihteluväli Satakunnan alueella on tällä hetkellä 423,62–622,81 euroa kuukaudessa. Satakunnassa kuluu omaishoidon palkkioihin tänä vuonna yhteensä noin 17 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 alusta alkaen kaikille Satakunnan omaishoitajille maksetaan omaishoidontukea yhteneväisten tukiluokkien ja myöntämisperusteiden mukaisesti.

Tukiluokat tulevat olemaan seuraavat:

  • Tukiluokka 1: 622,81 €/kk
  • Tukiluokka 2: 934,22 €/kk
  • Tukiluokka 3: 1660,84 €/kk
  • Tukiluokka 4: 1245 €/kk
  • Tukiluokka 5 (ennakoiva): 207,60 €/kk

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen. Rahakorvauksen lisäksi hyvinvointialueelle tullaan kehittämään omaishoitajuuteen liittyvää kokonaisuuden hallintaa. Myös omaishoidon asiakassuunnitelman merkitys korostuu ja suunnitelman seurantaa tarkennetaan hyvinvointialueella.

Aluehallitus antoi toimeksiannon omaishoidontuen toimintaohjeen ja myöntämisperusteiden selventämiseksi päätettyjen tukiluokkien mukaiseksi. Asiakirjaan tehdään siis vielä tarkennuksia ja siinä tullaan määrittelemään muun muassa miten omaishoidontukea voi hakea, sen myöntämisperusteet sekä sopimukseen ja esimerkiksi vapaisiin ja hoidettavan hoidon järjestämiseen liittyvät asiat.

Tukiluokkien ja kriteerien muuttumisen vuoksi omaishoidon tuesta tehdään uudet arvioinnit ja päätökset. Nykyisiltä omaishoidon asiakkailta ei edellytetä tässä vaiheessa mitään toimia, vaan palveluohjaajat ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin.

Omaishoidosta

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Vuoden 2022 loppuun osti omaishoitajien tuesta ja kriteereistä päättävät kunnat ja kuntayhtymät, jotka ovat määritelleet tukiluokat ja niiden mukaan maksettavat korvaukset. Tällä hetkellä tukiluokat sekä kriteerit ovat vaihdelleet Satakunnan kunnissa ja kuntayhtymissä. Vuoden 2023 alusta alkaen tuista vastaa Satakunnan hyvinvointialue ja tukien ja tuen kriteerien tulee olla yhtenäiset kaikille hyvinvointialueen omaishoitajille.