Omaishoitajien tukia yhtenäistetään Satakunnassa

Omaishoitajien tukiluokkia ja kriteeristöä yhtenäistetään Satakunnan hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta. Aluehallitus käsittelee asiaa 5.9. pidettävässä kokouksessaan.

stm_pahkinarinteen_palvelutalo

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Vuoden 2022 loppuun osti omaishoitajien tuesta ja kriteereistä päättävät kunnat ja kuntayhtymät, jotka ovat määritelleet tukiluokat ja niiden mukaan maksettavat korvaukset. Tällä hetkellä tukiluokat sekä kriteerit ovat vaihdelleet Satakunnan kunnissa ja kuntayhtymissä. Vuoden 2023 alusta alkaen tuista vastaa Satakunnan hyvinvointialue ja tukien ja tuen kriteerien tulee olla yhtenäiset kaikille hyvinvointialueen omaishoitajille.

Satakunnassa on noin 2400 omaishoidettavaa, joista noin 68 % on yli 65-vuotiaita.

– On tärkeää, että saamme määriteltyä yhtenäiset omaishoidon tuet koko Satakunnan alueelle, sillä soteuudistuksen keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut koko hyvinvointialueella. Omaishoitajat tekevät merkityksellistä työtä ja he tarvitsevat myös yhtenäisen korvauksen työstään asuinkunnasta riippumatta, toteaa ikääntyneiden palvelujen toimialuejohtaja Jaana Männikkö.

Omaishoidon tuesta annetussa laissa säädetään muun muassa omaishoidon tuen myöntämisedellytyksistä, omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista, omaishoitajan vapaasta, hoitopalkkioista, hoito ja palvelusuunnitelmasta sekä omaishoitosopimuksesta. Omaishoidon tuen konkreettisemmat myöntämisperusteet päättää hyvinvointialue säännösten sallimissa rajoissa.

– Omaishoitoperheiden palvelukokonaisuudet koostuvat yleensä monista eri palveluista, joita tuottavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat, ja joihin sisältyy usein myös järjestölähtöisiä palveluita ja vertaistukea. Kokonaisuuden hallinta jää monesti kuitenkin yksin omaishoitajan tehtäväksi. Hyvinvointialueella onkin rahakorvauksen lisäksi kehitettävä omaishoitajuuteen liittyvää kokonaisuuden hallintaa, toteaa Männikkö

Satakunnan hyvinvointialueelle on valmistunut suunnitelma omaishoidon toimintaohjeeksi ja myöntämisperusteiksi. Aluehallitukselle esitetään päätettäväksi tukiluokista jo tässä vaiheessa, sillä päätöksellä on vaikutusta tuensaajien tilanteeseen sekä hyvinvointialueen talousarvioon. Tukiluokkien ja kriteerien muuttumisen vuoksi omaishoidon tuesta tullaan tekemään uudet arvioinnit ja päätökset. Nykyisiltä omaishoidon asiakkailta ei edellytetä tässä vaiheessa mitään toimia, vaan palveluohjaajat ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin.