Omaolo-palvelua kehitetään satakuntalaisten hyödyksi tiiviissä alueellisessa yhteistyössä

Satakuntalaiset ovat tottuneet asioimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa puhelimitse tai paikan päällä. Omaolo-palvelut laajentavat kuntalaisen mahdollisuuksia asioida palveluissa tietokoneen tai mobiililaitteen avulla, ajasta ja paikasta riippumatta.

Tummahiuksinen nainen istuu bussipysäkillä ja käyttää puhelintaan

Omaolo-palvelun oirearviot ovat olleet Satakunnassa käytössä keväästä 2020 lähtien. Omaolo-palvelua kehitetään satakuntalaisten hyödyksi tiiviissä alueellisessa yhteistyössä kaikkien Satakunnan kuntien kesken. Satasoten hankkeen ansiosta kuntalaisella on nyt myös mahdollisuus varata aika sähköisesti korona-näytteenottoon Satakunnan alueella.

– Kehitämme palvelua, jotta meillä satakuntalaisilla on mahdollisuus asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa nopeasti ja vaivattomasti ja saada ohjaus tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Omaolosta saamme myös luotettavaa tietoa ja tukea itsehoitoon. Panostamme tällä hetkellä erityisesti Omaolo-palveluiden laajentamiseen sekä asukasmarkkinointiin ja palvelun tutuksi tekemiseen, jotta yhä useammalla satakuntalaisella olisi mahdollisuus käyttää Omaolo-palvelua, kertoo sovellusasiantuntija ja Satakunnan Omaolon koordinoiva pääkäyttäjä Minttu Saari.

Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointikanava, mistä löytyy sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti ja esteettömästi ja juuri silloin, kun kuntalainen niitä tarvitsee. Satakunnan alueella valittavana ovat tällä hetkellä lääketieteelliseen tietoon perustuvat oirearviot ja sosiaalipalveluiden palveluarviot. Palveluarvioiden avulla kuntalainen voi arvioida omaa tai läheisensä oikeutta omaishoidon tukeen, kuljetuspalveluun tai henkilökohtaiseen apuun. Arviot pohjautuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin.

– Olemme tämän vuoden aikana lisäksi ottamassa käyttöön Omaolo-palveluista hyvinvointitarkastuksen sekä erilaisia määräaikaistarkastuksia kuntalaisen terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaiseen arviointiin. Hyvinvointitarkastukseen kuuluvalla ja kuntalaisen itsenäiseenkin käyttöön tarkoitetulla terveystarkastuksella on mahdollista seuloa riskiä sairastua kansantauteihin, kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin tai diabetekseen. Palveluarvioissa on Satakunnassa meneillään käyttöönottopilotti, missä mukana ovat Pori, Eura ja Säkylä. Muiden kuntien on tarkoitus liittyä mukaan myös tämän vuoden aikana, kertoo Saari.

Miten Omaolo sitten toimii? Kirjautumalla Omaoloon kuntalainen voi esimerkiksi täyttää oirearvion ja saada tarpeen mukaan itsehoito-ohjeet tai yhteyden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattialiseen. Kuntalainen saa juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen valitsemansa kunnan tai sairaanhoitopiirin palveluiden pariin. Esimerkiksi virtsatieinfektio voidaan asiakkaan oireista riippuen hoitaa kokonaisuudessaan Omaolo-palvelussa. Tulokset ja yhteenveto perustuvat kuntalaisen yksilöllisiin vastauksiinsa ja lääketielliseen tutkittuun tietoon.

Kuntalaisen tunnistauduttua palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, voi hän esimerkiksi tallentaa täyttämänsä oirearvion Omaolossa. Ammattilaiset käsittelevät oirearvioita arkisin terveysasemalla ja virka-ajan ulkopuolella yhteispäivystyksessä.

– Omaolo on auttanut ammattilaisia muun muassa siinä, että asiakkaiden taustatiedot esimerkiksi oirearvion täyttämisen jälkeen ovat heti saatavilla ja lääketieteellisesti tärkeät tiedot ovat jo valmiiksi kysytty tasalaatuisesti. Osa asiakkaista saa ainoastaan itsehoito-ohjeita tai ohjeen varata aika näytteenottoon. Tämä mahdollistaa paremman palveluiden saatavuuden, kertoo sairaanhoitaja ja Omaolon pääkäyttäjä Marika Riihikoski Porin perusturvasta.

Tutustu Omaolo-palveluun jo tänään osoitteessa www.omaolo.fi.