Osallisuus, osahankkeiden tilannekatsaukset ja hankinnat esillä palvelurakenneryhmässä

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 21.5. keskustelemaan ja tekemään päätöksiä muun muassa kokemusasiantuntijapankin perustamisesta, osahankkeiden tilannekatsauksista sekä hankinnoista.

Satasoten kokemusasiantuntijapankki edesauttaa osallisuutta

Satasoten hankkeiden käyttöön perustetaan kokemusasiantuntijapankki, minkä tarkoituksena on edesauttaa asiakkaisen osallisuutta ja kuulluksi tulemista sote-uudistuksessa. Koulutetut kokemusasiantuntijat tulevan olemaan kuntien käytettävissä kehittämistyön tukena ilman kunnille koituvia erillisiä kustannuksia.

– Kokemusasiantuntijatoimintaan liittyvät käytännöt eivät vielä ole vakiintuneita Suomessa. Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden saaminen mukaan ammattilaisten rinnalle on kuitenkin yksi keino uusintaa palveluja ja saada lisättyä asiakasosallisuutta sekä vertaisuutta. Kokemusasiantuntijapankin ansiosta Satasoten osatoteuttajat saavat kehittämistyönsä tueksi ketterästi koulutettuja kokemusasiantuntijoita, kertoo Oma hyvinvointi -osahankkeen hankekoordinaattori Tellu Rosenqvist.

Oma hyvinvointi -osahanke kokoaa yhteistyössä Satakunnan kokemustoiminta -ohjausryhmän puheenjohtajan ja kokemusasiantuntijoiden kanssa Satasote kokemusasiantuntijat hankkeiden käyttöön. Kokemusasiantuntijoiden palkkiotaso määritellään yhtenäiseksi ja palkkiot tullaan maksamaan koordinaatiorahasta.

Pelastustoimen uudistus etenee osana sote-uudistusta

Pelastustoimen uudistus on osa sote-uudistusta, missä myös pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueiden vastuulle. Samaan aikaan on käynnissä pelastustoimen sisällöllinen kansallinen uudistus, minkä hankkeissa myös Satapelastus on mukana.

Pelastustoimen kohdalla suurena kysymysmerkkinä sote-uudistuksessa on edelleen rahoitus. Tavoitteena kuitenkin on, että Satakunnan palveluverkkoon, perusperiaatteisiin ja sisältöön ei tulisi merkittäviä muutoksia. Pelastustoimi tulee jatkossa olemaan mukana myös Satasoten palvelurakenneryhmän kokouksissa.

Hankinnat edesauttavat muutosta

Palvelurakenneryhmä hyväksyi kokouksessaan myös erilaisia hankintoja. Hankintojen hyväksymiseen liittyy vahvasti muun muassa pilotointien aloitus, joiden avulla saadaan kokemuksia eri rataisuista. Satakunnassa aloitetaankin ravitsemusterapeuttien, lääkärien kiireettömien vastaanottojen ja diabeteshoitajien etävastaanottopilotit. Lisäksi Satakunnassa tullaan pilotoimaan asiakaspolkujen kuvaamista verkkosivuille, mikä mahdollistaa asiakkaan sujuvan tiedonsaannin omaan hoitoon liittyvistä tapahtumista.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteensovittaminen ja hankinnan valmistelu Satakunnassa on myös edennyt nykytilakartoituksen esittelyyn. Satakunnassa ei ole tällä hetkellä yhtenäistä toimintamallia ja järjestelmää asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen. Yhtenäinen toimintamalli mahdollistaisi muun muassa paremman asiakaspalvelun ja tiedon hyödyntämisen kehittämisen. Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeessa oli tavoitteena tehdä nimenomaan nykytilakartoitus, minkä pohjalta asiaa tullaan edistämään muiden työryhmien kautta.