Osallisuus Satakunnassa -asiakirja on julkaistu

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon uu­distuksessa osallisuuden edistämi­seen on kiinnitetty huomiota laajasti. Osallisuus nähdään tärkeänä niin uudistuksen aikana, kuin valmisteilla olevan hyvinvointialueen toimin­nassakin.

Osallisuus

Osallisuuden jalkauttamisen avuksi niin hyvinvointialueelle, kuntiin kuin alueen järjestöjen käyttöön on luotu Osallisuus  Satakunnassa -asiakirja. Osallisuus monine eri tasoineen, toimenpiteineen ja näkökulmineen on keskeinen palveluja ja niiden kehittämistä koskeva toimintapa. Osallisuuden kokemus tuottaa terveyttä ja turvallisuutta.

Osallisuus Satakunnassa -asiakirjan valmistelussa on hyödynnetty osallisuuden eri teemoista tehtyjä tutkimuksia ja kehittämishankkeita. Pohjana on käytetty niin vuonna 2018 laadittua, ensimmäistä Osallisuus Satakunnassa -asiakirjaa, kuin mm. tulevan hyvinvointialueen toimintaa koskevaa lainsäädäntöäkin. Vastuu asiakirjan kokoamisesta oli Satasoten sidosryhmäyhteistyön osahankkeella. Kirjoittamiseen ja kommentointiin osallistui asiantuntijoita niin Satasoten valmistelusta, kunnista, kuntayhtymistä, oppilaitoksista, vaikuttamistoimielimistä kuin järjestöistäkin.

Asiakirja sisältää tietoa mm. osallisuudesta hyvinvointialueen johtamisessa, kehittämisessä ja viestinnässä, osallisuudesta palveluissa sekä saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Asiakirjassa on lisäksi kirjattu kymmenen toimenpide-ehdotusta vuosille 2022-2023 kuntien ja hyvinvointialueen käyttöön.

Linkki Osallisuus Satakunnassa -asiakirjaan (pdf)