Osallisuus tärkeässä roolissa hyvinvointialueen valmistelussa ja toiminnassa

Uutta tietoa, innostunutta puheensorinaa, ryhmäkehittämistä ja me-hengen luomista. Huhtikuun lopussa pidetyssä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimien työpajassa oli hyvä ja kehittämismyönteinen tunnelma. Koolla oli kuutisenkymmentä edustajaa olemassa olevista maakunnallisista ja kunnallisista vaikuttamistoimielimistä ja niihin sidoksissa olevista järjestöistä.

Osallisuustyöpaja_042022

Työpaja on yksi toimenpide Satakunnan hyvinvointialueen vuorovaikutus- ja osallisuussuunnitelmassa, joka kattaa monia erilaisia viestinnän, vuorovaikutuksen ja osallisuuden muotoja kaikille hyvinvointialueen sidosryhmille kuten tulevalle henkilöstölle, asukkaille, asiakkaille, yhdistyksille, järjestöille ja yrityksille Satakunnassa.

– Olemme asettaneet osallisuuden pitkän aikavälin tavoitteeksemme kumppanuuden ja yhdessä kehittämisen. Matkalla tavoitteeseen muodostamme yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa yhteiset tavat toimia ja luomme yhtenäisen toimintakulttuurin. Valmistelutyö on alkuvaiheessa, mutta etenee kaikilla saroilla, hyvinvointialueen osallisuusvalmistelija ja Satasairaalan viestintäpäällikkö Sini Gahmberg kertoo.

Maaliskuussa käynnistimme vaikuttamistoimielimien kanssa osallisuusprosessin, jossa vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen paikkoja on jo ollut. Sähköpostikyselyyn vastasi yli 30 maakunnan ja kuntien nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa, vammaisneuvostoa ja asiantuntijajärjestöä. Työpajan jälkeen prosessi jatkuu vaikuttamistoimielimien omalla työskentelyllä toimintasäännön parissa.

Osallisuus huomioidaan myös Satakunnan hyvinvointialueen strategiassa ja strategiasuunnittelussa.

– Olemme määritelleet strategiasuunnitteluun eri vuorovaikutuksen ja osallisuuden vaiheita, jotka mahdollistavat valmisteluun osallistumisen ja vuorovaikutuksen, strategiatyön valmistelija ja Euran perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää kertoo.

Osallistamisen ensimmäisessä vaiheessa pyydettiin kaikkia satakuntalaisia osallistumaan palvelukyselyyn, jonka tulokset toimivat strategiatyön pohjana. Näitä tuloksia analysoidaan parhaillaan.

Vuoden 2022 aikana on tulossa tilaisuuksia, missä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa niin strategiatyöhön kuin vaikuttamistoimielinten organisoitumis- ja järjestäytymistyöhön. Tästä esimerkkinä touko-kesäkuulle ajoittuva strategiatyön toinen vaihe, jossa vaikuttamistoimielimille sekä sidosryhmille kohdennetaan uusia vuorovaikutuksen ja osallisuuden muotoja. Lisäksi hyvinvointialuetta esitellään monissa loppuvuoden aikana ympäri Satakuntaa järjestettävissä tapahtumissa. Kaikista tapahtumista ja tilaisuuksista kerromme niiden varmistuttua internetsivuillemme.

Tervetuloa keskustelemaan!