Yhteystiedot

Löydät tältä sivulta seuraavat yhteystiedot:

  • Hyvinvointialueen valmistelun yhteystiedot
  • Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen yhteystiedot
  • Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen yhteystiedot
  • Pelastuslaitoksen uudistuksen yhteystiedot

Hyvinvointialueen valmistelu

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke

Osa-alue 1: Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

Hankehallinto

Maakunnallisen sote-palvelujen järjestäjä ja tuottajaroolien valmistelu

Sote-palveluiden ja kuntien välinen yhteistyö

Alueiden välinen yhteistyö

Osa-alue 2: Johtaminen ja ohjauksen kehittäminen

Tiedolla johtaminen

Palvelujen ohjaus ja valvonta

Monitieteinen TKIO

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Maakunnalliset yhteistyörakenteet sidosryhmäyhteistyössä

Osa-alue 3: Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Digitaalisten asiakkaan palveluketjuja tukevien palveluiden käyttöönotto

Kanta.fi -palvelut ja kirjaamisen kehittäminen

Sote ammattilaisten kokemustiedon raportointikäytännöt

Asiakas ja potilastietojärjestelmien konsolidointi ja hankinnan valmistelu

Maakunnan tilannekeskus, akuutti kotikeskus ja combilanssi

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Hankekoordinaattorit

Pelastuslaitoksen uudistus