Päätöksenteko ja Satasoten organisaatio

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta. Työskentely tapahtuu myös VATE:n alaisissa jaostoissa sekä jaostojen työryhmissä.

Satakunnan sisällöllistä valmistelua ohjaa Satasoten ohjausryhmä. Satasoten johtoryhmä vastaa valmistelun operatiivisesta johtamisesta sekä ohjausryhmän päätösten valmistelusta. Johtoryhmä toimii myös VATE:n poliittisena seurantaryhmänä. Palvelurakenneryhmä puolestaan valmistelee sisältö- ja rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn ja tekee päätöksiä laajasti kuntien ja sote-kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä.

Satasoten organisaatiokaavio_päivitetty20082021