Päätöksenteko ja Satasoten organisaatio

Satakunnan valmisteltavaa sote-uudistusta johtaa ja ohjaa Satasoten ohjausryhmä. Satasoten johtoryhmä vastaa valmistelun operatiivisesta johtamisesta sekä ohjausryhmän päätösten valmistelusta. Palvelurakenneryhmä puolestaan valmistelee sisältö- ja rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn ja tekee päätöksiä laajasti kuntien ja sote-kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä.

Satasoten organisaatiokaavioon on kuvattu sen rakenne. Ylinpänä on ohjausryhmä, minkä alla ovat johtoryhmä ja sitten palvelurakenneryhmä. Näiden alla on Satasoten hankkeet osahankkeineen.