Päätöksenteko

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet on valittu aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoon kuuluu 69 aluevaltuutettua.

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja sen osana olevan palvelustrategian mukaisesti kokonaisuutena. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta, palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta, omistajaohjauksesta, henkilöstöpolitiikasta sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan järjestämisestä. Aluehallitus vastaa myös sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Palvelurakenneryhmä puolestaan valmistelee hankkeiden sisältö- ja rakenneasiat ja tekee päätöksiä laajasti kuntien ja sote-kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä.