Aluehallitus

Aluehallituksessa on 16 jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee aluehallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus laissa säädettyjen tehtävien lisäksi:

 1. vastaa järjestämisvastuun toteutumisesta;
 2. vastaa henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonaishenkilöstöresurssien ohjauksesta hyvinvointialuetasolla;
 3. päättää toimialuejohtajan ja liikelaitoksen johtajan ottamisesta määräaikaisesti tai toistaiseksi olevaan virkaan, määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen;
 4. päättää osakeyhtiön perustamisesta;
 5. päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, jollei viran perustaminen kuulu lain tai hallintosäännön mukaan aluevaltuuston toimivaltaan;
 6. päättää hyvinvointialuejohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollista asioista;
 7. vahvistaa hinnat aluevaltuuston vahvistamien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti;
 8. vastaa arkistotoimen järjestämisestä ja määrää arkistotoimea johtavan viranhaltijan
 9. päättää hyvinvointialueen toimialojen erityislainsäädännössä edellytetyistä vastuuviranhaltijoista;
 10. hyväksyy hankintaohjeen sekä vuosittain hankintasuunnitelman
 11. vastaa hyvinvointialuekonsernin kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa;
 12. päättää varautumisen ja valmiussuunnittelun järjestämisen käytännön toteutuksesta aluevaltuuston päättämien periaatteiden mukaisesti, ottaen huomioon sopimuksellisen varautumisen;
 13. päättää kokonaisturvallisuuden järjestämisen käytännön toteutuksesta aluevaltuuston päättämien periaatteiden mukaisesti;
 14. valvoo, että turvallisuus- ja varautumisjärjestelyt toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti sekä
 15. antaa osana sisäisen valvonnan raportointia sekä toimintakertomuksessa tiedot turvallisuus- ja varautumisjärjestelyistä, keskeisistä johtopäätöksistä sekä myös selvityksen merkittävimmistä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
 16. aluehallitus voi antaa lausunnon aluevaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos aluehallitus katsoo, ettei aluevaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

Mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella.

Aluehallituksen jäsenet

Jäsen Varajäsen
Harri Lehtonen (Sdp), pj. harri.lehtonen(@)eura.fi Jarkko Viljanen jarkko.viljanen(@)live.fi
Marja-Leena Alho (Kok) 1 vpj. mlalho.rauma(@)gmail.com Taru Anttila taru.anttila(@)dagmaaria.fi
Juha Korkeaoja (Kesk.) 2. vpj. juha.korkeaoja(@)gmail.com Jenni Suonpää jenni.suonpaa(@)sakyla.fi
Rauno Vesivalo (Sdp) rvesivalo(@)gmail.com Arja Laulainen arja.laulainen(@)dnainternet.net
Sinikka Alenius (Sdp) sinikka.alenius(@)pori.fi Jyrki Levonen jyrki.levonen(@)luvata.com
Mirja Ylijoki (Sdp) mirja.ylijoki(@)raumanlh.fi Maarit Pirinen maarit.pirinen(@)raumanlh.fi
Harri Kivenmaa (Sdp) harri.kivenmaa(@)kokemaki.fi Voitto Raita-aho voitto.raita-aho(@)pp.inet.fi
Anne Holmlund (Kok.) anne.holmlund(@)ulvila.fi Tinja Tähtinen tinja.tahtinen(@)huittinen.fi
Kari Hannus (Kok.) kari(@)karihannus.fi Samu Vahteristo samu@vahteristo.com
Mari Kaunistola (Kok.) mari.kaunistola(@)pori.fi Harri Aalto harri.aalto(@)nakkila.fi
Aila Haikkonen (Kesk.) aila.haikkonen(@)pp.inet.fi Helena Ollila helenaannikkiollila(@)gmail.com
Keijo Kerola (Kesk.) keijo.kerola(@)hotmail.com Joonas Immonen joonas.immonen(@)huittinen.fi
Christa Lahto (Ps) christa.lahto(@)pori.fi Heidi Sakari heidi.sakari(@)outlook.com
Niina Immonen (Ps) niina.immonen(@)huittinen.fi Anssi Joutsenlahti anssi.joutsenlahti(@)dnainternet.net
Mika Aho (Vas.) mika.aho(@)pori.fi Eero Rantala Eero.Rantala(@)boliden.com
Petri Salminen (Vas.) petri.salminen(@)metsagroup.com Irmeli Elomaa (Vihr.) ielomaa1(@)gmail.com

Aluehallituksen kokousaikataulu

Tulevien kokousten aikataulu

 • maanantai 5.9.2022 klo 9.00
 • maanantai 12.9.2022 klo 9.00
 • maanantai 19.9.2022 klo 9.00
 • maanantai 3.10.2022 klo 9.00
 • maanantai 10.10.2022 klo 9.00
 • maanantai 17.10.2022 klo 9.00
 • maanantai 24.10.2022 klo 9.00
 • maanantai 7.11.2022 klo 9.00
 • maanantai 21.11.2022 klo 9.00
 • maanantai 12.12.2022 klo 9.00