Liite 5 Kankaanpää_Satakunnan hyvinvointialueelle (HVA) siirtyvän henkilöstön määrä, palkkakulut ja lomapalkk (2)