Liite nro 13 Huittinen Irtain omaisuus Valmistuskeittiöiden laitteet