Satshp_Yhtymähallitus 28.2.2022 § 28 Selvityksen antaminen Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista, vastuista ja omaisuudesta