Satasoten organisaatiokaavio

Satasoten organisaatiokaavioon on kuvattu sen rakenne. Ylinpänä on ohjausryhmä, minkä alla ovat johtoryhmä ja sitten palvelurakenneryhmä. Näiden alla on Satasoten hankkeet osahankkeineen.