Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii niistä välttämättömistä voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä ennen vaaleilla valitus aluevaltuuston ja sen valitseman aluehallituksen toimikauden alkua. Aluevaltuuston ja aluehallituksen toimikausi alkaa maaliskuussa 2022.

Välttämättömiä toimenpiteitä, joista väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee huolehtia, ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen kuuluu Satakunnan kunnista, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista kaksitoista (12) jäsentä, sairaanhoitopiiristä ja sen vastaamasta erityishuoltopiiristä kolme (3) jäsentä ja pelastuslaitoksesta yksi (1) jäsen. Jäsenillä tulee olla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä käytetään lyhennettä VATE. VATE:n poliittisena seurantaryhmänä toimii Satasoten johtoryhmä.

VATE:n organisaatioon kuuluvat VATE:n alaiset jaostot, työryhmät ja väliaikaishallinnon määräaikainen valmisteluhenkilökunta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet

Jäsen Varajäsen
Eura Kaleva Mäkipää Kari Kankaanranta
Huittinen Kristiina Piirala Terhi Huida
Posa-alue Jaana Männikkö Anne Vanhatalo
Posa-alue Mika Hatanpää Viveka Lanne
Kessote Hanna-Leena Markki Jyrki Vatanen
Kessote Juha Jaatinen Kati Nordlund-Luoma
Porin perusturva Aino-Maija Luukkonen Sanna Mustajoki
Porin perusturva Mikko Viitala Ilkka Manninen
Porin perusturva Katri Siiri-Valovirta Sari Hatanpää
Satakunnan pelastuslaitos Pekka Tähtinen Jyri Leppäkoski
Satasairaala Ermo Haavisto Merja Paavola
Satasairaala Petteri Lankinen Paula Asikainen
Satasairaala Tero Mäkiranta Anna Alarautalahti-Heurlin
Säkylä Taina Juvonen Tarmo Saarinen
Rauma Satu Helin Hannu Nordqvist
Rauma Saila Hohtari Johanna Ylikoski

Asiantuntijajäsenet

VATE:ssa on lisäksi asiantuntijajäseniä, joilla on VATE:n kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. VATE voi kutsua tarvittaessa muita asiantuntijoita yksittäisen asian käsittelyn ajaksi kokoukseen.

Mahdollinen varajäsen suluissa.

 • Aro-Heinilä Asko, maakuntajohtaja (Mäkilä Jukka, hallintojohtaja)
 • Joensuu Satu (JHL) (Starck Erja (JHL))
 • Alho Päivi (JYTY) (Virtanen Marjo (JYTY))
 • Juhola Sirkka-Liisa (SUPER) (Rosenberg Niina (SUPER))
 • Lehtimäki Virpi (TEHY) (Tala Karoliina (TEHY))
 • Tallila Tuija (JUKO) (Aromaa Anna (JUKO))
 • Virtaranta-Levo Tuula (JUKO) (Heikkilä Pia (JUKO))
 • Jaatinen Anna, hankejohtaja
 • Lehtimäki Anneli, hankejohtaja, muutosjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
 • Jukka Mäkilä, hallintojohtaja, muutosjohtaja
 • Metsälä Mira, viestintäasiantuntija
 • Ollonqvist Leena, tietohallintojohtaja
 • Harjunpää Kaisa, palvelussuhdepäällikkö
 • Leppäkoski Jyri, pelastuspäällikkö
 • Ranne Kaarina, Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja
 • Jokela Satu, Satasoten johtoryhmän 1 vpj.
 • Ahosmäki Anu, Satasoten johtoryhmän 2. vpj.
 • Laulainen Arja, Satasoten johtoryhmä
 • Tähtinen Tinja, Satasoten johtoryhmä
 • Lehtonen Taina, Satasoten johtoryhmä
 • Korpela Simo, Satasoten johtoryhmä

Jaostot

Työskentelyä tullaan tekemään vahvasti VATE:n perustamissa jaostoissa. Jaostot hoitavat erikseen niille määritettyjä valmistelutehtäviä. Jaostot toimivat VATE:n alaisuudessa ja raportoivat sille.

Jaostojen puheenjohtajina toimivat VATE:n nimeämät jäsenet ja työtä edistetään yhdessä vastuuvalmistelijoiden kanssa. Jaostoon voidaan nimetä jäseniksi VATE:n jäsenien ja varajäsenien lisäksi myös muita henkilöitä. Jaostoihin ja niiden alaisiin työryhmiin tullaankin keräämään osaamista Satakunnan kunnista, sote-kuntayhtymistä ja pelastuslaitokselta.

VATE:n alaisuudessa toimivat seuraavat jaostot:

 • henkilöstöasiat
 • kiinteä ja irtain omaisuus
 • sopimukset
 • talous
 • toiminnan ja hallinnon valmistelu
 • tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittäminen
 • turvallisuus ja varautuminen