Palvelujen laatu ja vaikuttavuus

Monialainen kirjaaminen

Osahankkeen tavoitteena on tulevan hyvinvointialueen sosiaalihuollon ja monialaisen kirjaamisen kehittäminen erityisesti ammatillisen toiminnan näkökulmasta. Konkreettiset kehittämisen tavoitteet muodostuvat käytännön toiminnan tarpeista verkosto- ja työryhmäyhteistyön kautta. Tähän kuuluvat omalta osaltaan myös työväline- eli asiakastietojärjestelmäratkaisut. Käytännön tarpeita voivat olla erilaiset koulutustarpeet ja toimintamallien kehittäminen. Yhteys kansalliseen kirjaamisen kehittämiseen on olennaista, samoin kokemusasiantuntijayhteistyö. Osahankkeessa toimitaan myös Satakunnan alueellisena vastinparina mahdolliselle Kansa-koulu IV –hankkeelle.

Hankekoordinaattori Heli Syrjäntikka, heli.syrjantikka@porinperusturva.fi, 044 701 0581

Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen on tärkeä osa sosiaalipalveluiden kehittämistä. Rakenteellinen sosiaalityö kääntää katseensa yhteiskunnan rakenteisiin, palvelujärjestelmään ja muuhun ympäristöömme. Tämä on nyt tarpeen, kun luodaan uusia rakenteita, palveluja ja tapoja toimia. Satakunnassa on tarkoitus vahvistaa rakenteellista näkökulmaa laajasti eri palveluissa ja kehittämistoimissa. Tavoitteena on lisätä ammattilaisten, johdon sekä päättäjien tietoutta rakenteellisesta työotteesta ja sen hyödyistä. Ammatillisen kokemustiedon kerääminen ja hyödyntäminen (aka. sosiaalinen raportointi) on yksi tapa tehdä rakenteellista työtä, ja sitä edistetään hankkeessa. Lisäksi ryhdytään mallintamaan rakenteellisen työn roolia, tekemisen tapoja sekä paikkaa tulevalla hyvinvointialueella.

Hankekoordinaattori Minka Leino-Holm, minka.leino-holm@pikassos.fi, puh. 050 352 9953

Tietojohtamisen kehittäminen

Tietojohtamisen tarkoituksena on kehittää hyvinvointialueen tiedon johtamista ja tiedolla johtamista. Tiedon johtaminen sisältää tietotarpeet, tiedon hankinnan, tietoarkkitehtuurin, tiedon varastoinnin ja tietotuotteiden kehittämistyön.

Tätä työtä tehdään tiiviisti ICT-asiantuntijoiden ja 2M-IT:n kanssa. Tiedolla johtamisen kehittäminen sisältää tiedon jakamisen, tieto osana päätöksentekoa sekä mittareiden kehittämistyön. Tätä työtä tehdään puolestaan yhteistyössä johtajien kanssa.

Tarkoituksena on perustaa hyvinvointialueelle tietojohtamisen palvelut –yksikkö, jonka palveluja ovat tietojohtamisen prosessit, tietoalusta- ja tietosisältöpalvelut, kyvykkyyden tuki sekä strategisen johtamisen yhteistyö. Työtä tehdään sekä kansallisella että alueellisella tasolla.

Lisätietoja:

Anne Niemi, Euran kunta, anne.niemi@eura.fi; puh. 044 422 4074
Ulla Joopi, Porin perusturva, ulla.joopi@porinperusturva.fi; puh. 044 701 1919
Katri Mannermaa, Satasairaala, katri.mannermaa@satasairaala.fi; puh. 044 707 9343