Pelastustoimen uudistus

Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana sote-uudistusta. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa hyvinvointialueet. Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa. Pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle.

Pelastustoimen uudistukseen sisältyy sekä hyvinvointialueuudistus sekä monet pelastustoimen omat uudistushankkeet. Pelastustoimella on käynnissä noin kolmekymmentä kansallista uudistushanketta. Lisäksi Satapelastus on mukana Palvelukokonaisuus-hankkeessa yhdessä 12 muun pelastuslaitoksen kanssa.  Satakunnassa on käynnissä myös Asiakas keskiöön -hanke, joka tutkii ja kehittää onnettomuuksien ehkäisytyön vaikuttavuutta.