Perhehoidon tilannetta kartoitetaan

Kyselyn tavoitteena on saada tietoa perhehoidon tarpeesta hyvinvointialueella.

Asiakas ja hoitaja piirtävät yhdessä

 Vastaukset hyödynnetään hyvinvointialueen perhehoidon kehittämisessä. Kysely on kohdennettu vammaispalvelun ja ikääntyneiden palveluissa toimiville työntekijöille.

Perhehoito on sosiaalipalvelu, jota hyvinvointialueen on järjestettävä (sosiaalihuoltolaki 14.2 §). Perhehoito eri muodoissaan on vaihtoehto asumispalvelulle tai kotihoidolle tai toimii täydentävä palveluna omaishoitoperheille (perhekoti, kiertävä perhehoitaja). Perhehoito tulee sisällyttää kiinteästi asiakas- ja palveluohjaukseen sekä keskeiseksi osaksi asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Onnistunut perhehoidon toteutuminen vaatii maakunnallista ja alueellista yhteistyötä. Käytössä on yhtenäinen toimintaohje, joissa määritellään, miten perhehoitoa järjestetään, tuotetaan ja toteutetaan.

Kysely on auki 16.9.2022 alla olevassa linkissä:

Perhehoidon kyselylomake

Kiitos aktiivisuudesta perhehoidon kehittämiseksi!

Lisätietoja

Sari Grönfors, Hankekoordinaattori
Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Sari.Gronfors@porinperusturva.fi
puh. 044 701 1683

Marja-Leena Kavasto
Seudullisen perhehoidon koordinaattori
marja-leena.kavasto@eura.fi
puh. 044 422 4425