Pilotointien avulla haetaan käyttökokemuksia ja uusia toimintatapoja – yhteishenki näkyy tekemisessä

Palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 26.3. käsittelemään muun muassa erilaisia pilotteja. Eri ohjelmistojen pilotoinneilla on tarkoitus saada käyttökokemuksia ja testata uusia toimintatapoja, mitä voidaan hyödyntää tulevalla hyvinvointialueella. Palvelurakenneryhmä hyväksyi myös Satakunnan sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelman.

Satasote logo

Satakunnassa aloitetaan valmistelemaan palvelupyyntöjen hallintamallin pilotointia, minkä on tarkoitus käynnistyä syksyllä. Palvelupyynnöllä ja siihen liittyvällä hallintamallilla mahdollistetaan asiakaskokemuksen parantaminen. Samalla dokumentaatio ja palveluiden kehittäminen paranevat, kun ohjelma mahdollistaa raportoinnin ja palvelupyyntöjen seurannan. Palvelupyyntöjen hallintamallin pilotti aloitetaan Satasairaalassa, mutta se on sovellettavissa myöhemmin myös perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Tavoitteena on alueellinen kehittäminen.

Satasoten hankkeissa selvitetään myös mahdollisuutta pilotoida videoviestinnän palvelua Satakunnan alueella. Mahdollisuutta esiteltiin palvelurakenneryhmän kokouksessa ja asiaa lähdetään jatkoselvittämään keräämällä kuntien ja sote-kuntayhtymien kiinnostusta yhteiseen pilottiin. Samalla selvitetään jo olemassa olevia käyttökokemuksia.

Satasoten palvelurakenneryhmä lisäksi hyväksyi Satakunnan sote-tietojohtamisen kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelmaa on työstetty laajassa yhteistyössä sote-johtajien ja palvelurakenneryhmän kanssa. Tietojohtamisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on tuottaa tulevan hyvinvointialueen toimijoille käsitys, mitä konkreettisia toimia ollaan tekemässä tietojohtamisen kehittämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

– Kehittämissuunnitelmaa laatiessamme näimme konkreettisesti, että Satakunnassa löytyy vahva yhteishenki asioiden edistämiseen. Yhteishenki näkyy myös muissa palvelurakenneryhmään tuoduissa asioissa, mistä kuuluu iso kiitos palvelurakenneryhmän jäsenille, toteaa palvelurakenneryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa Koivisto.