RAI-järjestelmän käyttöönotto aloitetaan Satakunnassa

Satakunnan kunnat yhdessä Satasairaalan kanssa aloittavat yhteisen RAI-järjestelmän käyttöönoton Satasoten mahdollistamana. Satasoten palvelurakenneryhmä teki asiasta päätöksen 12.2. pidetyssä kokouksessaan.

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö ja sen avulla selvitetään vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaiden palvelutarpeet ja kohdennetaan palvelut oikein ja tarpeenmukaisesti. Järjestelmän avulla tehdään asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja laaditaan hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma.

Satakunnassa RAI-järjestelmän käyttöönotto pystytään toteuttamaan Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksynnän mukaisesti osana Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta. Hankerahoista katetaan käyttöönoton maakunnalliset kulut sekä osa käyttömaksuista vuonna 2021. Satakunta on myös yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAI-pilottihankealue.

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.