”Rakennamme yhdessä Satakuntaan yhteisiä toimintatapoja ja palveluita asiakkaalle” – hankejohtaja Anneli Lehtimäki esittäytyy

Anneli Lehtimäki on aloittanut Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen hankejohtajana tammikuussa 2021. Ensimmäiset viikot ovat sujuneet vauhdikkaasti Lehtimäen perehtyessä hankesuunnitelmiin ja tutustuessa hanketyöntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin.

Anneli Lehtimäki toimistolla tietokoneen ääressä.

Työssään Lehtimäki vastaa rakenneuudistuksen kehittämishankkeen käytännön toteutuksesta ja seurannan raportoinnista sekä toimii yhteyshenkilönä. Hankejohtajaksi Lehtimäki siirtyi Etelä-Espoon terveysasemien johtajan tehtävästä. Lehtimäellä onkin laaja työkokemus sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamistehtävistä ja hän on työskennellyt niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin palveluksessa muun muassa perusturvajohtajana, yksikön johtajana ja aluejohtajana. Lehtimäki on toiminut myös yrittäjänä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteen ja terveystieteen maisteri sekä työnohjaaja ja ammatillinen opettaja.

– Hain hankejohtajan tehtävää, koska olen kiinnostunut sote-uudistukseen liittyvästä asiakkaiden monikanavaisten palvelupolkujen kehittämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen kehittämisestä. Nautin myös laajojen kokonaisuuksien kehittämisestä ja hallinnoinnista. Aiemmissa työtehtävissäni niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa olen huomannut, että asiakkaiden palvelupolkujen kehittäminen on tärkeää, jotta asiakas saa tarvitsemansa palvelut yhdellä yhteydenotolla ja oikea-aikaisesti. Tässä tärkeässä roolissa on poikkihallinnollinen yhteistyö ja yhteinen ymmärrys asioista, mihin panostamme vahvasti Satasotessa, korostaa Lehtimäki.

Lehtimäen johtaman rakenneuudistuksen kehittämishankkeen tarkoituksena on tukea Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus hankkeen kehittämistoimenpiteitä. Rakenneuudistushankkeeseen kuuluu kolme osa-aluetta: vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio, johtaminen ja ohjauksen kehittäminen sekä toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.

– Satasoten hankkeita tehdään tiiviissä yhteistyössä ja rakenneuudistushankkeen on tarkoitus mahdollistaa tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen prosessien onnistuminen. Rakennamme yhdessä Satakuntaan yhteisiä toimintatapoja ja palveluita asiakkaalle, tiivistää Lehtimäki.

Tulevaisuudessa asiakkaalle on tarkoitus tarjota palveluita mahdollisimman monikanavaisesti, jotta asiakas saa haluamansa palvelut oikea-aikaisesti sen kanavan kautta, mikä toimii hänelle itselleen. Tämän toteutuminen vaatii vahvaa moniammatillista yhteistyötä.

– Tärkeintä on, että asiakas pääsee itse osallistumaan omaan hoitoonsa ja päättää itse, mitä kanavaa käyttää sen toteuttamiseen. Tämän mahdollistavat esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittäminen sekä yhteiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät, toteaa Lehtimäki.

Vapaa-ajallaan Lehtimäki on intohimoinen liikkuja ja hän nauttii kulttuurista sen monissa eri muodoissa. Tällä hetkellä Lehtimäki kulkee töihin Aurasta, mutta koronatilanne huomioon ottaen hänen tarkoituksenaan on muuttaa Satakuntaan.